fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościKłobuckUsuwanie odpadów azbestowych z nieruchomości w gminie Kłobuck

Usuwanie odpadów azbestowych z nieruchomości w gminie Kłobuck

Urząd Miejski w Kłobucku informuję o możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów azbestowych z nieruchomości położonych w gminie.

Dofinansowaniu podlegać mają koszty wykonania prac demontażowych, transportu oraz składowania odpadów powstałych w wyniku usuwania odpadów azbestowych np. pokryć dachowych, elewacji lub innych elementów publicznych. Zasady udzielania dofinansowania określono w Uchwale Rady Miejskiej w Kłobucku podjętej 28 grudnia 2021r.  Zgodnie z nią wysokość dotacji wynosi odpowiednio: 30zł/m kw. w przypadku prac demontażu, transportu i składowania (maksymalnie 3 tys. zł) oraz 15 zł/m kw. w przypadku transportu i składowania (maksymalnie 1,5 tys. zł).

Podstawą udzielenia dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku przed przystąpieniem do prac budowlanych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, aż do wyczerpania środków pieniężnych przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Kłobuck. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

W przypadku niewystarczającej liczby złożonych wniosków oraz pozostania do dyspozycji wolnych środków na ten cel przewidywany jest dodatkowy termin ubiegania się o dofinansowanie dla wniosków złożonych w terminie od 1 do 31 sierpnia danego roku.

Wnioski kompletne będą rozpatrywane w dwóch etapach. Pierwszemu etapowi będą podlegały wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck składane po raz pierwszy. Drugiemu etapowi będą podlegały wnioski składane po raz drugi przez właścicieli nieruchomości ubiegających się o dotację w sytuacji pozostania wolnych środków na ten cel.
Rozliczenie dotacji w pierwszym terminie naboru wniosków należy dokonać nie później niż do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, a w przypadku drugiego terminu naboru do dnia 30 listopada.

Właściciele nieruchomości mają też obowiązek składania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia każdego roku (druk informacji można pobrać ze strony internetowej bip.gminaklobuck.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 (pokój nr 23), bądź pod numerem telefonu 34 317 40 39 wew. 213. Szczegóły: www.gminaklobuck.pl.

ZS


WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -