fbpx

Urząd Miasta Częstochowy poszukuje stażystów

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o straż zawodowy w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Staż zawodowy może być szansą na rozpoczęcie regularnej pracy. Urząd Miasta poszukuje stażystów w różnym wieku, a ubiegać się o niego mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

Żeby dostać się na staż należy spełnić kilka dodatkowych wymagań. Kandydaci powinni mieć przynajmniej średnie wykształcenie. Mile widziani będą absolwenci studiów. Niezbędna jest również umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego(MS Office/Libre Office). Stażystę powinna wyróżniać wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 5 marca. CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres: ps@czestochowa.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując: Staż-imię i nazwisko kandydata. Konieczne jest oczywiście przesłanie wypełnionej klauzuli RODO, którą można pobrać ze strony https://www.czestochowa.pl/nabor-na-staze-w-urzedzie-miasta

Urząd będzie się kontaktował z wybranymi osobami.
Rozpoczęcie staży przewidywane jest na przełom marca i kwietnia 2023. Stażyści będą mieli wypłacane comiesięczne stypendium przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.