W Powiecie Kłobuckim uchwalono budżet na 2021 rok. Na inwestycje przeznaczono ponad 18 milionów zł

0
721

Podczas XVI sesji Rady Powiatu Kłobuckiego, która odbyła się zdalnie ze względu na panującą sytuację pandemiczną, uchwalono budżet na 2021 rok. Na planowane inwestycje zostanie przyznane ponad 18 milionów zł.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego budżet został poparty przez 17 radnych. W przyjętym na rok 2021 budżecie zaplanowano m.in. następujące pozycje wydatków inwestycyjnych:

  • budowę hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie;
  • przebudowa odcinka drogi z przejazdem kolejowym w Popowie;
  • wymiana nawierzchni drogi powiatowej na ulicy Częstochowskiej w Ostrowach;
  • przebudowa ulicy Tartakowej w Borowiance (poprzez wybudowanie chodnika);
  • duże modernizacje, połączone z wymianą źródeł ciepła w powiatowych Zespołach Szkół w Krzepicach oraz nr 3 w Kłobucku. 

Na planowane inwestycje przeznaczono ponad 18 mln 745 tys. zł.

W budżecie zawarto także wydatki służące sfinansowaniu bieżącej działalności urzędu i realizacji zadań wynikających z obowiązków nałożonych na samorząd powiatowy stosownymi ustawami w tym obejmujące ewidencję pojazdów i transport koncesjonowany, ewidencję gruntów i szeroko rozumiane sprawy geodezyjne, edukację, kulturę, ewidencję architektoniczną budynków oraz pozwoleń na budowę, wszelkie ewidencje rolnicze i lasów czy utrzymanie dróg.     

– „Sztandarową inwestycją w tym roku, będzie budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 na Zagórzu” – informuje Starosta Kłobucki Henryk Kiepura.

– „Bardzo serdecznie dziękuje radnym, którzy poparli przedstawiony przez nas projekt budżetu” – dodaje.