fbpx

Turniej gier i zabaw w Poraju uczniów szkół podstawowych

Co roku od kilkunastu lat, w Gminie Poraj organizowany jest Turniej Gier i Zabaw szkół podstawowych kl. I-III.

Przez ostatnie dwa lata turniej z kalendarza wykreśliła niestety pandemia koronawirusa, ale impreza wróciła w tym roku, na swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń sportowych. Zawody rozegrano w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Poraju. Patronat nad imprezą objęła Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak.

Liczy się szybkość, precyzja wykonania ale przede wszystkim zgranie całej drużyny. Poszczególne wyniki przeliczane są na punkty. O tym, że konkurencje wcale nie są łatwe mogli się przekonać wszyscy mali uczestnicy zawodów, którzy 20 maja rywalizowali w hali sportowej w Poraju.

Pośród konkurencji znalazły się między innymi: sadzenie ziemniaków, wyścig z piłką do koszykówki, slalom unihokej, rzut woreczków do koła hula-hop, skoki dokładane oraz slalom z rakietką do pingponga.

W tym roku rywalizację wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej z Poraja z 34 pkt, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Choroniu 29 pkt, a za nimi drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku 24 pkt, natomiast na czwartym miejscu zakończyli rywalizację uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu z 18 pkt.

Nagrody wręczyli między innymi:  dyrektor Szkoły Podstawowej w Poraju Beata Cichoń i Andrzej Pawłowski, prezes Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, które było głównym organizatorem zawodów.

Nagrody w postaci pucharów i dyplomów ufundowała Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak. Urząd Gminy Poraj, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapewnił także słodki poczęstunek i soczki.

K KIK