fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaFinanseTrzeba zapłacić więcej. Od 1 marca podwyżka cen za śmieci

Trzeba zapłacić więcej. Od 1 marca podwyżka cen za śmieci

 

Rada Miejską w Lublińcu zadecydowała o podwyżce cen za śmieci. Mieszkańcy Lublińca od 1 marca zapłacą więcej. To jednak nie wszystkie zmiany jakie czekają mieszkańców.

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę przy opłatach za wywóz nieczystości? Mieszkańcy, którzy rozliczają się z Urzędem Miejskim kwartalnie muszą zwrócić uwagę przy kolejnej płatności, bowiem dwa miesiące zapłacą wg starej stawki, a jeden miesiąc ( marzec) wg nowych stawek.

Jak to wygląda w rzeczywistości?

Do 28 lutego 2019 roku stawka wynosi 9,50 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane z odbierane w sposób selektywny. W przypadku, gdy nie ma selekcji śmieci stawka ta wynosi 19 zł miesięcznie od osoby. Natomiast od 1 marca stawka wynosić będzie 16 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, a w innym wypadku zapłacić trzeba 32 zł.

Zmiany odczują zwłaszcza rodziny, w których są cztery lub więcej osób. Zamiast 114 zł będą musieli płacić 192 zł. Według uchwały, ustanowione stawki nie ulegną zmianie do czerwca br., a nawet istnieje możliwość jej podniesienia, gdyż zawarta umowa obowiązuje do połowy roku.

Każde gospodarstwo domowe powinno mieć co najmniej jeden 120 litrowy. W przypadku czteroosobowej rodziny na jednego członka przypada 30 litrów. Natomiast, jeśli w domu jednorodzinnym zamieszkuje 5 osób, gospodarstwo powinno mieć pojemnik na odpady o pojemności min. 150 l.

W celu realizowania selektywnej zbiórki dostarczane będą worki o minimalnej pojemności 80 l w określonej kolorystyce (papier – niebieski, plastyk/metal – żółty; szkło – zielony, bioodpady – brązowy). Dla odpadów, które ulegają biodegradacji ilość worków ograniczono do jednego, przy wywozie raz na dwa tygodnie (zabudowa jednorodzinna) i raz w tygodniu (bloki). Pozostałe nieczystości odbierane są raz na miesiąc (budynki jednorodzinne) oraz raz na dwa tygodnie (bloki).

Do punktów segregacji wyznaczonych przez Gminę, należy dostarczać odpady takie jak:
– przeterminowan
e leki i chemikalia,
– zużyt
e baterie i akumulatory,
– zużyt
y sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– mebl
e i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpad
y budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
– zużyt
e opony,
– odpad
y zielone (trawa, gałęzie)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają zagwarantowany wywóz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w terminach wyznaczonych w harmonogramie, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

(red.)

 

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -