Termomodernizacja szkół w Gminie Niegowa

0
658
szkoła w NIegowej

Gmina Niegowa otrzymała ponad milion złotych, które przeznaczy na termomodernizację dwóch budynków.

W ramach konkursu z poddziałania 4.3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego” wniosek Gminy Niegowa uzyskał pozytywną akceptację.

Pierwsze dofinansowanie w kwocie 721 tysięcy złotych (80% wszystkich środków), według złożonego wniosku przeznaczony zostanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niegowie. W ramach zadania zaplanowano docieplenie kondygnacji budynku, wymianę starych okien na nowe z odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.

panele fotowoltaiczne
fot. pixabay.com

Dzięki tej inwestycji zmniejszy się koszt ogrzewania budynku oraz zużytej energii elektrycznej. Całkowity koszt prac to ponad 910 tysięcy złotych.

Drugie dofinansowanie przeznaczone zostanie również na termomodernizację, wymianę okien oraz instalację fotowoltaiczną, ale w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelniku. Obecnie w obiekcie tym znajdują się warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Całość prac obejmie koszt 554 440, 25 złotych, z czego otrzymane dofinansowanie to 398 335,49 złotych.