Targi Pracy w Częstochowie

0
1061
Targi pracy
Targi Pracy w Częstochowie 1

Targi Pracy w Częstochowie, uroczyste otwarcie

W dniu 25 października 2019r. odbyły się Targi Pracy w Częstochowie
zorganizowane przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – reprezentowaną przez Pana Mirosława Gajdę Dyrektora CEiPM w Częstochowie, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie – reprezentowanym przez Pana Piotra Urbaniaka – Dyrektora.

Targi Pracy w Częstochowie 2

Program targów obejmował prezentację ofert pracy stałej i krótkoterminowej w kraju
i zagranicą, oferty edukacji zawodowej: szkolenia i kursy kwalifikacyjne, porady z zakresu doradztwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej, porady z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Na targi przybyło 34 wystawców; oferty pracy prezentowało 26 pracodawców i agencje pracy tymczasowej, Ochotnicze Hufce Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Na targach prezentowane były również przez Młodzieżowe Biuro Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach filia w Częstochowie oferty pracy w ramach sieci EURES oraz udzielane były informacje o warunkach życia i kształcenia się krajach UE/EOG. Na targach oferowano ponad 700 miejsc pracy. Oferty pracy przedstawione przez pracodawców były bardzo zróżnicowane, przy czym najczęściej poszukiwani są pracownicy na stanowiskach: operator maszyn, pracownik produkcji, magazynier, opiekun seniora, konsultant telefoniczny, pracownik kuchni. W targach wzięło udział około 450 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Dla osób poszukujących pracy zorganizowano seminaria i zajęcia tematyczne: „Praca sama nas nie znajdzie”, „Zaprezentuj się lepiej niż wszyscy na rozmowie kwalifikacyjnej i wygraj pracę”, „Dlaczego niektórym trudno znaleźć pracę?”
W targach uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnego samorządu, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele opieki społecznej, organizacji pracodawców, wyższej uczelni.
Otwarcia Targów dokonali: Pan Krzysztof Smela – Starosta powiatu częstochowskiego i Pan Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy życząc wszystkim uczestnikom Targów pomyślności w realizacji zawodowych i życiowych planów, a pracodawcom znalezienia kompetentnych pracowników. Targi Pracy to nie tylko szeroka oferta dla poszukujących nowego zatrudnienia, to także inspirująca propozycja dla osób, które myślą o założeniu działalności gospodarczej lub są na wstępnym etapie planowania kariery zawodowej. Umożliwiają zapoznanie się z ofertami edukacyjnymi, informacjami
o zasadach pozyskiwania funduszy europejskich na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej oraz uczestnictwa w organizowanych warsztatach i prelekcjach, a przede wszystkim daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą.

Targi Pracy w Częstochowie 3

Targi Pracy cieszą się wśród mieszkańców Częstochowy i regionu częstochowskiego dużą popularnością, są okazją do bezpośredniego kontaktu z wieloma pracodawcami oraz instytucjami udzielającymi porad w szerokim zakresie.

Targi Pracy w Częstochowie 4
Uczestnicy seminarium pn. „Dlaczego niektórym trudno znaleźć pracę?”