„TAK dla czystego powietrza” – konkurs dla dzieci z Województwa Śląskiego

0
558
„TAK dla czystego powietrza” - konkurs dla dzieci z Województwa Śląskiego 1
Fot: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza wszystkie dzieci z Województwa Śląskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „TAK dla czystego powietrza”.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci ze szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych z terenu Województwa Śląskiego w następujących kategoriach:

  • Kategoria A – 6-7 lat;
  • Kategoria B – 8-9 lat;
  • Kategoria C – 10-11 lat;
  • Kategoria D – 12-13 lat;
  • Kategoria E – 14- 15 lat.

Tematem pracy jest przyroda, a dokładnie zmiany, jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów, dzięki środkom Unii Europejskiej wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza. Dowolna technika wykonana na kartce, blejtramie lub innym materiale, ale w wymaganym formacie A3. Inny format oraz prace niezwiązane z tematem konkursu nie będą podlegały ocenie.

Bardzo ważne by do pracy dołączona została wypełniona i podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego karta zgłoszeniowa.

Gotowe prace należy nadsyłać do 13 listopada 2020 roku do godziny 15:00 na adres organizatora: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice (z dopiskiem „Konkurs plastyczny”).

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2020 r.

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu Plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Pani Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: [email protected]

Konkurs współfinansowany jest ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej.