Tajemnice zamku w Olsztynie

0
2678
fot. UG Olsztyn

W jurajskiej warowni trwają prace badawcze.

W Olsztynie na zamku trwają właśnie prace badawcze, które prowadzone przez naukowców z wielu dziedzin, między innymi z historii, geologii, archeologii, a także szeroko pojętych zagadnień przyrodniczych. Są bardzo zaawansowane prace techniczne, konstrukcyjne czy budowlane, które mają na celu częściowo odtworzyć dawną świetność zamku oraz przystosować jego fragmenty dla zwiedzania przez turystów.

Jest to pierwsze takie w historii wydarzenie tego typu, które zakrojone jest na tak szeroką skalę.

Marceli Ślusarczyk, nadzorujący prace, opowiedział gościom o tym, co dzieje się obecnie w ramach rekonstrukcji oraz o dotychczasowych odkryciach. Celem spotkania było zapoznanie się z przebiegiem prac na obiekcie historycznym, będącym jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek nie tylko w rejonie województwa śląskiego i bez żadnej wątpliwości jest też ważnym symbolem całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Tajemnice zamku w Olsztynie 1
fot. K KIK

Wszyscy zebrani goście usłyszeli o niezwykłych, a nawet często zaskakujących odkryciach, które dokonywane są w miarę postępu prac. O nowych, nieznanych dotąd jaskiniach, czy o narzędziach, które zostały pozostawione przez Neandertalczyków 45. 000 lat temu, o odkrytych pomieszczeniach średniowiecznej fałszerni monet, odnalezieniu łaźni, studni, która głęboka jest na ponad 100 metrów, o zlokalizowaniu śladów licznych dawnych budynków, które znajdują się w obrębie zamku i o wielu innych sensacyjnych dokonaniach badaczy pracujących na zamku.

Największy obszar prac obejmuje tzw. basztę studzienną. Odtworzono w niej oryginalne kondygnacje oraz zrekonstruowano okna i otwory strzelnicze. Wewnątrz powstała klatka schodowa, w której można wejść po drewnianych schodach na poszczególne poziomy. W przyszłości w tej właśnie części zamku znajdzie swoje miejsce muzeum zamku Olsztyn.

Na zaproszenie Włodzimierza Nabiałka, przewodniczącego olsztyńskiej Wspólnoty Gruntowej oraz Tomasza Kucharskiego, wójta Gminy Olsztyn wzięli udział między innymi: Krzysztof Smela, starosta częstochowski, Janusz Konieczny, przewodniczący Rady Gminy Olsztyn, Małgorzata Haładyj, zastępca wójta Gminy Olsztyn, Grzegorz Sitak, właściciel zabytkowego spichlerza oraz członkowie zarządu Wspólnoty: Bernadetta Niemczyk, Grażyna Elmanowska i Marian Tomalski.

Dla turystów będzie również udostępniona obszerna jaskinia zamkowa dolna. W tej chwili już doprowadzono do niej dogodne dojście. Jaskinia stanie się obiektem wyposażonym w nowoczesne rozwiązania multimedialne, dzięki czemu wszyscy zwiedzający będą mogli w interesujący sposób zapoznać się z historią naturalną, a także dziejami zamku na przestrzeni wieków.

Udostępnienie dla turystów pierwszych zrekonstruowanych fragmentów zamku zaplanowane jest na przyszły rok.

K KIK