Szkolenie obronne w Starostwie Powiatowym w Myszkowie

0
939
fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbyło się organizowane przez Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych szkolenie obronne.

Wszystkich zebranych przywitał na szkoleniu Wicestarosta Mariusz Morawiec. W szkoleniu uczestniczyli również: Krystyna Jasińska Sekretarz Powiatu, kierownicy jednostek powiatowych, inspekcji i straży a także wydziałów Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Szkolenie to miało na celu doskonalenie umiejętności z zakresu realizowanych zadań obronnych, w tym również opracowanie kart realizacji zadania operacyjnego w ramach nowej edycji planowania operacyjnego.

Na szkoleniu również poruszany był temat cyberterroryzmu jako współczesne wyzwanie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostek organizacyjnych administracji publicznej a także teraźniejszego zagrożenia epidemicznego. Realizacja wszystkich zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w warunkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

K KIK