Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wypowiada się w sprawie Toru Wyrazów

0
766

Z powodu licznych niejasności, pytań, czy też publikacji prasowych dotyczących Toru Wyrazów, burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wydała oświadczenie.

Z oświadczenia wiadomo, że Gmina Blachownia decyzją Wojewody Śląskiego w maju 2018 roku stała się właścicielem toru na Wyrazowie.

Jako właściciel Gmina podjęła starania o przywrócenie torowi dawnej świetności, dlatego Pani Burmistrz w grudniu 2018 roku, jako przedstawiciel właściciela terenu podpisała porozumienie z Prezydentem Częstochowy Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem oraz z Automobilklubem Częstochowa Panem Marcinem Stryczakiem w sprawie rewitalizacji toru.

-„Strony wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji, która swym zakresem miałaby obejmować: budowę uniwersalnego toru w zakresie karting/samochody/motocykle, budowę ośrodka szkoleniowego z płytami poślizgowymi do doskonalenia jazdy kierowców oraz budowę zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego. Porozumienie określiło, że współpraca ma być realizowana z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych i prawnych” – mówi pani Burmistrz.

W marcu 2020 roku Pani Sylwia zwróciła się do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z prośbą o wprowadzenie projektu „Rewitalizacja toru wyścigowego w Wyrazowie” na listę projektów kluczowych dla województwa  śląskiego na lata 2021 – 2027.

Propozycja niestety została odrzucona przez Zarząd Związku, co powoduje brak dofinansowania na dalsze działania na torze. Budżet Gminy Blachownia nie podoła samodzielnej realizacji tej wielomilionowej inwestycji.

Dodatkowo w marcu 2020 roku w Blachowni zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Automobilklubu Blachownia. W celu przeciwdziałania nielegalnemu, niekontrolowanemu i niebezpiecznemu użytkowaniu toru przez nieuprawnione osoby o każdej porze dnia i nocy, Stowarzyszenie wyraził chęć tymczasowej opieki nad obiektem.

-„Incydenty te ze względu na hałas są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Wyrazowa i są przedmiotem licznych interwencji policji i pracowników urzędu” – oświadcza Sylwia Szymańska.

-„Automobilklub Blachownia złożył do Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2021 wniosek o wyposażenie terenu, na którym znajduje się tor, w monitoring, szlaban, kontener gospodarczy, energię elektryczną i przenośną toaletę. Działanie to ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie i uporządkowanie terenu, na którym, po stworzeniu regulaminu wypracowanego podczas konsultacji społecznych i zaakceptowanego przez mieszkańców Wyrazowa, dopuszczono by organizację imprez, ale, co należy podkreślić, z poszanowaniem praw okolicznych mieszkańców. W przekonaniu blachowniańskiego samorządu przedsięwzięcie to w żaden sposób nie koliduje z porozumieniem zawartym z Częstochową i Automobilklubem Częstochowskim. Przeciwnie, służy zarówno terenowi, jak i mieszkańcom” – dodaje.

Pani Burmistrz zdemontowała także plotki, jakoby Gmina Blachownia miała przenieść prawa własności do terenu Toru Wyrazów na inny podmiot. Gmina jest właścicielem gruntu i nie zamierza go sprzedawać. Dalej będzie z determinacją dążyć do przywrócenia atrakcyjności tego terenu oczywiście z poszanowaniem woli mieszkańców Wyrazowa i okolicznych terenów. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here