Światowy Dzień Sybiraka oraz 82. rocznica Agresji Związku Sowieckiego na Polskę

0
565

Obchodzone są co roku, 17 września

Jest to polskie święto, które odbywa się co roku 17 września w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę. Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku i został zorganizowany przez Związek Sybiraków. Od 2013 roku ma status święta państwowego.

Od 1991 roku organizowany jest przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców, Dzień Sybiraka. Rok 1993 został ogłoszony Rokiem Sybiraka.

W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację.

Każdego roku sybiracy z całego świata spotykają się w Gdańsku pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, a następnie przemieszczają się do Szymbarku na Kaszubach. W spotkaniach bierze udział ponad 5 tysięcy osób.

Najważniejszym celem w tym dniu jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie ich od żyjących osób oraz przekazywanie dalej.

Światowy Dzień Sybiraka oraz 82. rocznica Agresji Związku Sowieckiego na Polskę 1
fot. Dom Sybiraka w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymborku, wikipedia

17 września 1939 roku o świcie, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, na skutek tajnego sojuszu Związku Sowieckiego z III Rzeszą, radziecka Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, łamiąc zawarty w 1932 roku pakt o nieagresji. Pod pretekstem „marszu wyzwoleńczego” ZSRR zadał ostateczny cios polskim żołnierzom broniącym się od 1 września przed hitlerowską napaścią.

Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się nowemu agresorowi, tym bardziej, że ataku z tej strony się nie spodziewano. W efekcie tej inwazji do radzieckiej niewoli trafiło około 250 tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, a ponad 20 tysięcy z tych oficerów stało się później ofiarami zbrodni katyńskiej.

K KIK