fbpx

Starostwo Powiatowe w Kłobucku dofinansuje Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera

W Starostwie Powiatowym Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta  Zdzisława Kall podpisali umowę o dofinansowanie kolejnej, bo już 44 edycji Biegu Jesiennego.

Umowę ze strony głównego organizatora Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zryw” w Parzymiechach podpisali Prezes Michał Mikołajczyk i Skarbnik Marcin Krajewski.

Starosta Henryk Kiepura pogratulował organizatorom biegu tak długiej tradycji i zapewnił o wsparciu i współpracy Starostwa Powiatowego w przyszłości.

K KIK