Spotkanie Związku „Jedźmy razem” w Starostwie Powiatowym w Myszkowie

0
79
fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbyło się zebranie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!”. Głównym punktem spotkania było przyjęcie nowego Członka Związku – Gminy Myszków.

Obrady zostały otworzone przez Starostę Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Żarki Jakub Grabowski, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Adam Zaczkowski, Paweł Pikuła (Gmina Niegowa), Sekretarz Powiatu Myszkowskiego Krystyna Jasińska, Dyrektor Biura Związku Edyta Wrzosowska.

W czasie trwania zebrania przyjęto nowego Członka Związku – Gminę Myszków, reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Żaka i Wiceburmistrz Iwonę Franelak, którzy również wzięli udział w Zgromadzeniu.

Od teraz w skład Związku wchodzą – Powiat Myszkowski i wszystkie pięć gmin.

Zgromadzenie podjęło również uchwały dotyczące spraw technicznych, przyjęło także nową preambułę, która przyjęła brzmienie: „W celu wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin i powiatu tworzących związek powiatowo-gminny, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a i art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz art. 72a w związku z art. 67 ust. 2 i 3, art. 67a, art. 67b, art. 69, art. 70, art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Powiat Myszkowski oraz gminy: Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki i Myszków postanawiają przyjąć postanowienia niniejszego Statutu.”

K KIK