fbpx

Częstochowa. Spotkanie władz miasta z parlamentarzystami

Podsumowanie zadań realizowanych w ubiegłym roku, aktualna sytuacja finansowa oraz postulaty zmian w prawie stały się głównymi tematami spotkania władz miasta z częstochowskimi parlamentarzystami.   

W spotkanie odbyło się 3 lutego w Urzędzie Miasta Częstochowy. Gospodarzem była sekretarz miasta Wanda Kukla, a towarzyszyła jej skarbnik miasta Ewa Wójcik. W wydarzeniu wzięli udział senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Zdzisław Wolski i Andrzej Szewiński. W imieniu Izabeli Leszczyny uczestniczył w nim także asystent z Biura Poselskiego – Damian Węgrzyński.

Goście otrzymali materiały opisujące prawne bariery ograniczające rozwój gospodarczy oraz efektywność działań władz miasta i administracji samorządowej. W opracowaniu znalazły się m.in. propozycje zmian legislacyjnych – do wykorzystania w pracach parlamentarnych.

Częstochowa. Spotkanie władz miasta z parlamentarzystami 2
Spotkanie z parlamentarzystami (fot. Łukasz Kolewiński/ UM Częstochowy)

Wśród barier wpływających na rozwój gospodarczy i skuteczność administracji lokalnej wskazany został m.in. problem reformy planowania przestrzennego, uchwał krajobrazowych, uregulowań w prawie łowieckim, prawie wodnym czy ustawie o ochronie przyrody.

Władze miasta zwróciły także uwagę na potrzebę wprowadzenia zapisów dających szansę na ograniczenie niskiej emisji czy systemowe uregulowanie finansowania usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych oraz skuteczniejsze przeciwdziałanie temu procederowi przez służby państwowe.

Zgłaszane uwagi dotyczyły także zapisów projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, ustawy o OSP, potrzeby zmian prawnych w systemie ewidencjonowania ludności oraz nowelizacji przepisów dotyczących stosowania urządzeń do unieruchamiania pojazdów.

Częstochowa. Spotkanie władz miasta z parlamentarzystami 3
Spotkanie z parlamentarzystami (fot. Łukasz Kolewiński/ UM Częstochowy)

W informacji dotyczącej miejskich finansów przypomniano skutki rządowych decyzji oraz negatywne zjawiska, związane z inflacją i kryzysem energetycznym przekładające się na wyższe samorządowe wydatki przy niższych dochodach. Na stronę wydatkową wpływa wzrost kosztów mediów, pracy, obsługi długi, wysoka inflacja oraz znaczne niedoszacowanie subwencji oświatowej (do której miasto dokłada obecnie rocznie ponad 140 mln zł!).

Podkreślano, że samorządy zostały postawione w sytuacji, w której z jednej strony pozbawia się je znacznych kwot dochodów (m.in. w efekcie regulacji dotyczących podatku PIT), a z drugiej – obciąża skutkami gwałtowanie wzrastających cen oraz kosztów realizacji obligatoryjnych zadań. Rządowe rekompensaty oraz środki kierowane z krajowych programów na dofinansowanie samorządowych inwestycji tylko w niewielkim stopniu redukują finansowy deficyt, z jakim zmagają się obecnie miasta i gminy.

Parlamentarzyści otrzymali także syntetyczne podsumowanie działań miasta w różnych obszarach za miniony rok. Tradycyjnie zostali też poproszeni o pomoc w staraniach o środki zewnętrzne na realizację ważnych dla miasta inwestycji. Na tej liście wymieniany jest niezwykle potrzebny remont Teatru im. A. Mickiewicza, postulowana od dawna budowa przedłużenia ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej (w tym połączenie ze Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na Parkitce) czy wsparcie dodatkowymi środkami zewnętrznymi trwającej przebudowy alei Wojska Polskiego, której koszty od czasu przyznania dofinansowania unijnego, a później prac projektowych – znacząco wzrosły.

mat. UM Częstochowy