fbpx
Strona głównaWiadomościSpotkanie Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z parlamentyrzastami z Częstochowy i regionu...

Spotkanie Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z parlamentyrzastami z Częstochowy i regionu…

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk spotkał się w Ratuszu z częstochowskimi parlamentarzystami. – Podsumował zadania podejmowane przez częstochowski samorząd w 2021 r. – informuje Urząd Miasta Częstochowy. – Mówił też o problemach finansowych dotykających samorządy, postulował zmiany w prawie ograniczające rozwój gospodarczy i działanie samorządów. Prosił o wsparcie projektów inwestycyjnych, na jakie Częstochowa szuka zewnętrznych środków.

Zgodnie z informacją częstochowskiego magistratu: w spotkaniu z prezydentem uczestniczyli: senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Zdzisław Wolski i Andrzej Szewiński. Pozostali parlamentarzyści okręgu częstochowskiego oddelegowali swoich przedstawicieli. Na spotkaniu ze strony miasta obecne były również m.in. sekretarz Wanda Kukla oraz skarbnik Ewa Wójcik.

– Goście otrzymali materiały opisujące prawne bariery ograniczające rozwój gospodarczy oraz efektywność działań administracyjnych. W opracowaniu znalazły się także propozycje zmian legislacyjnych – do wykorzystania w pracach parlamentarnych – dodaje biuro prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. – Wśród barier wpływających na rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny czy finansowy miasta, wskazanych częstochowskim parlamentarzystom, wymienione zostały m.in. reforma planowania przestrzennego, uchwały krajobrazowe, ustawa o ochronie przyrody i powietrza, prawo wodne, prawo łowieckie oraz problem usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do przedłużającej się pandemii, której negatywne skutki stają się coraz bardziej widoczne. Negatywnie też ocenił efekty wprowadzanego przez rząd programu Polski Ład.

– Dla Częstochowy, tak jak innych samorządów, to kolejny rok zwiększających się wydatków i spadku dochodów – podsumowywał Krzysztof Matyjaszczyk. – Na złą sytuację budżetową wpływają ubytki w dochodach z tytułu udziałów w PIT, niedofinansowanie zadań subwencjonowanych i zadań zleconych, skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia, cen energii i gazu, czy też ponoszenie opłat z tytułu wód opadowych.

Prezydent Częstochowy przypomniał miejskie inwestycje zakończone w 2021 roku, w tym Stary Rynek i Promenadę Śródmiejską. Była też mowa o nowych inwestycjach firm, które rozwijają się w Częstochowie. Tradycyjnie prezydent poprosił parlamentarzystów o pomoc w staraniach o środki zewnętrzne na realizację ważnych dla miasta inwestycji. Na tej liście znalazły się m.in.: remont Teatru im. Mickiewicza, budowa połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską nad torami kolejowymi, budowa węzła na pobliżu skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ul. Bugajskiej, a także modernizacje stadionu Skry Częstochowa, Promenady Niemena i Placu Pamięci Narodowej.

Obecni w Ratuszu parlamentarzyści zadeklarowali pomoc. Dyskusję zdominował temat służby zdrowia i jej reorganizacji w województwie śląskim.

MR-K, foto: UM Częstochowa

Spotkanie Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z parlamentyrzastami z Częstochowy i regionu... 1
Spotkanie Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z parlamentyrzastami z Częstochowy i regionu... 2
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -