Dzięki mieszkańcom Skowronów został doceniony

0
980
Skowronów20

W konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2021” w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi Skowronów (Gmina Janów) zdobył pierwsze miejsce. Nie udałoby się to gdyby nie zdeterminowanie mieszkańców.

Skowronów17
fot. UG w Janowie

Konkurs „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2021” ma na celu kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców. Pobudza również lokalną społeczność do działania na rzecz dobra własnej wsi poprzez popularyzację obrzędów oraz zwyczajów ludowych przy zachowaniu wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. W konkursie oceniane jest także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Tak też było w przypadku miejscowości Skowronów. Jej mieszkańcy od lat borykali się z problemem braku miejsca, w którym można by było przeprowadzić zebranie sołeckie, zorganizować spotkanie kulturalne czy integracyjne, dlatego postanowili podjąć działania mające na celu zmianę tej sytuacji.

W ramach dwóch funduszy sołeckich z lat  2019-2020 o łącznej wartości 23 229,94 zł, zakupiony został wolnostojący drewniany domek.

Dodatkowo mieszkańcy tej miejscowości podjęli decyzję o założeniu zbiórki, na którą każdy dobrowolnie mógł wpłacić darowiznę. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na zapłatę za usługi koparką, zakup materiałów i wyposażenia domku.

Jakby tego mało było, mieszkańcy w czynie społecznym wyrównali ziemię i przygotowali podłoże, na którym stanął domek. Następnie go pomalowali i urządzili w środku. Niektóre osoby z własnej ręki wsparły rzeczowo inwestycję, przekazując stoły i ławki do środka domku, karnisze do okien, zasłony, bieżniki, tablice informacyjne, lampy oraz stoliki do altanki stojącej obok.

Dodatkowo posprzątali i zagospodarowali otoczenie wokół domku oraz zakupili nawóz do trawy.

Wszystkie te prace miały miejsce w marcu 2020 roku. Od tego czasu cyklicznie co dwa tygodnie na podstawie przygotowanego przez mieszkańców harmonogramu prac społecznych dbają oni o porządek wokół domku, tzn. koszą trawę, grabią liście, odśnieżają chodnik oraz wykonują pozostałe prace pielęgnacyjne i porządkowe terenu.

W 2021 roku z pieniędzy sołeckich zakupiono drewutnie z szopą na narzędzia i położono w czynie społecznym chodnik z powtórnie odzyskanej kostki. Również w czynie społecznym powstały ławki przed domkiem i przy miejscu na ognisko.

Za ten pomysł i zarazem ofiarny czyn społeczny w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2021” w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi Skowronów został doceniony i zajął pierwsze miejsce, za które przyznana została nagroda pieniężna w wysokości 8 tys. zł.