fbpx

Samorząd namawia mieszkańców do wyrażenia zdania

Władze miejskie Radomska apelują do mieszkańców, aby ci wyrazili swoje zdanie na temat zagospodarowania przestrzennego miasta. Samorząd  zachęca radomszczan, aby wypowiedzieli się na temat tego, jakie powinno być przeznaczenia poszczególnych rejonów miasta, a także, gdzie i jakie, według nich, inwestycje powinien dopuszczać w Radomsku magistrat.

Okazję  do szerokiej konsultacji społecznej dał  miastu grat, jaki uzyskał Urząd Miasta Radomska. Dotację na ten cel pozyskano w ramach programu „Partycypacja w Planowaniu”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020 (POWER.02.19.00-00-KP13/18). Jak informuje urząd, w  trakcie projektu odbędą się konsultacji społeczne dotyczące I etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska. Samorząd  zamierza zasięgać opinii mieszkańców na szeroką skalę.

Samorząd namawia mieszkańców do wyrażenia zdania 2

Przewidziane są m.in. ankiety papierowe i elektroniczne, spotkania z radnymi, ale także z mieszkańcami. Projekt ma nie tylko pomóc samorządowi w poznaniu opinii mieszkańców, ale także pokazać radomszczanom, w jaki realny sposób mogą wpływać na tworzenie dokumentów i zapisów, które będą miały wpływ na wygląd  i rozwój ich miasta.

Warunkiem koniecznym, aby założenia te zostały zrealizowane, jest udział w konsultacjach jak największej grupy mieszkańców.

Władze samorządowe Radomska wystosowały na swojej stronie internetowej apel do mieszkańców, aby nie tylko sami wzięli udział w konsultacjach, ale także powiadomili o nich innych – sąsiadów, krewnych, osoby starsze, które niekoniecznie mają dostęp do informacji zamieszkanych w Internecie przez Urząd Miasta Radomska.

Jak zapowiada radomszczański samorząd konsultacje będą prowadzone do końca roku.