Rynek Wieluński czeka na lepsze czasy

0
276

Blisko sześć lat temu mieszkańcy dzielnicy Częstochówka-Parkitka oglądali koncepcje dotyczące rewitalizacji Rynku Wieluńskiego. Na podstawie konsultacji z częstochowianami studenci wydziału architektury Politechniki Śląskiej opracowali propozycje, w jaki sposób przebudować plac pod Jasną Górą, aby stał się atrakcyjną wizytówką miasta.

Rynek Wieluński czeka na lepsze czasy 1 Rynek Wieluński czeka na lepsze czasy 2 Rynek Wieluński czeka na lepsze czasy 3 Rynek Wieluński czeka na lepsze czasy 4 Rynek Wieluński czeka na lepsze czasy 5


Były propozycje, aby wybudować tam galerię sztuki, stworzyć park, a także utworzyć centrum handlowo-gastronomiczne. Lata mijają, a Rynek Wieluński niewiele się zmienił.

Ludzie są rozczarowani – opowiada Agata Pawłowska, radna z tej częstochowskiej dzielnicy. – Mieliśmy nadzieję, że w miarę szybko Rynek się zmieni, że będzie naprawdę interesujący. Tymczasem nic się nie dzieje. Nie wiemy, czy w ogóle ktoś jeszcze myśli o rewitalizacji tego placu.

Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miasta, samorząd nie rezygnuje ze zmian na Rynku Wieluńskim, ale termin i ich zakres jest uzależniony od pieniędzy, dużych pieniędzy, na co w tej chwili miasta nie stać.

Aby Rynek naprawdę się zmienił, jak informuje Biuro Prasowe UM, poza pieniędzmi potrzebny jest czas. Rozpoczęcie prac na placu pod Jasną Górą wymaga bowiem opracowania niezbędnej dokumentacji.

Obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w centrum Częstochowy w rejonie Rynku Wieluńskiego i alei Jana Pawła II – przekazał nam rzecznik prasowy UM Włodzimierz Tutaj. – Projekt planu zakłada przywracanie obszarowi Rynku formy zabudowy kwartałowej ze wskazaniami dla ochrony założenia urbanistycznego i poszczególnych obiektów. W opracowywanym projekcie wskazuje się także na możliwość wzmocnienia i zdynamizowania kompozycji placu -Rynku Wieluńskiego poprzez odpowiednie zaprojektowanie, „skierowanie” przejść i wyjść z tego zespołu na zlokalizowany tam kościółek i nową lokalizację pomnika-tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć mieszkańców miasta w czasie II wojny.

Jak zapewnia miasto, samorząd stara się sukcesywnie poprawiać stan nawierzchni placu. Po przejęciu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządu nad Rynkiem Wieluńskim, Miejski Zarząd Dróg i Transportu wykonał oznakowanie poziome na południowej części płyty Rynku. Jak tłumaczy miasto, celem tych prac było poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uczytelnienie zasad parkowania w tej części Rynku.

Teraz trwają pracę nad reorganizacją północnej części Rynku Wieluńskiego – informuje rzecznik prasowy UM. – W pierwszej kolejności ma być zlikwidowane stare ogrodzenie i naprawiona nawierzchnia bitumiczna płyty tej części Rynku. Następnie, podobnie jak na południowej części, zostanie wykonane oznakowanie, które ustali zasady parkowania także w części północnej.

Jaka przekazuje samorząd, większa ingerencja na tym placu – przebudowa lub rewitalizacja – wymaga opracowania pełnej dokumentacji projektowej, uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Miasto na razie się z tym wstrzymuje, gdyż nie ma zarezerwowanych funduszy na całą inwestycję.

Przygotowanie takiej dokumentacji wiąże się z określonymi kosztami, więc aby się tego podjąć, miasto musiałoby mieć perspektywę pozyskania środków zewnętrznych za realizację inwestycji – mówi Włodzimierz Tutaj. – Na razie nie ma programów, z których można byłoby skorzystać, a samorząd będzie związany w najbliższym czasie realizacją m.in. dwóch bardzo dużych – jak na skalę miasta – europejskich przedsięwzięć drogowych. Dlatego skupia się na doraźnej poprawie funkcjonalności płyty Rynku i pracach związanych z planem, który będzie podstawą kierunków inwestycyjnych w przyszłości.
(Tekst i fot. IBS)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here