Rolnik utrzymujący stawy hodowlane otrzyma pomoc finansową

0
601

Od 1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków od rolników, którzy w 2019 roku z powodu suszy lub powodzi ponieśli straty w chowie, lub hodowli ryb słodkowodnych.

Ubiegać się o wsparcie finansowe w ARiMR będzie można od środy 1 lipca br. do 15 lipca br. w biurach powiatowych Agencji. O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Za 1 ha powierzchni gruntu pod stawy zarybione pomoc wyniesie 300 zł. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawy zarybione oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Wysokość pomocy nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro na jednego podatnika podatku rolnego.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wniosek można składać osobiście w powiatowych biurach ARiMR. Jeśli nie będzie takiej możliwości, wniosek będzie można dostarczyć do specjalnej wrzutni ustawionej w jednostce terenowej ARiMR, przy czym w tym wypadku trzeba będzie dołączyć dane kontaktowe (adres e-mail bądź nr telefonu komórkowego). Na podane dane Agencja przekaże informacje o przyjęciu wniosku.

Innym sposobem dostarczenia dokumentów jest platforma ePUAP lub wysyłka rejestrowaną drogą pocztową.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: [email protected]

(Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci.html)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here