Remonty na drogach powiatowych w Myszkowie

0
378
fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Trwają prace modernizacyjne drogi powiatowej Przybynów-Zaborze oraz przebudowa drogi powiatowej na odcinku Poraj (Jastrząb) – Koziegłowy.

Powstanie także ścieżka rowerowa. Zakończenie prac przewidziane jest w październiku.

Roboty drogowe w Powiecie Myszkowskim są prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

„Kolejne inwestycje na drogach Powiatu Myszkowskiego poprawią infrastrukturę i bezpieczeństwo. Poprawa komunikacji i zagęszczenie zmodernizowanej sieci dróg i ścieżek pieszo-rowerowych między poszczególnymi gminami jest jednym z najważniejszych powiatowych zadań własnych. Regularnie korzystamy ze środków zewnętrznych na szereg inwestycji drogowych, które decydują o wzroście jakości wykonania prowadzonych zadań. Programy takie jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ogromnej mierze przyczyniają się do szerokiego rozwoju komunikacji na poziomie gminno-powiatowym” – powiedział Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Rozwój drogownictwa w Powiecie Myszkowskim przebiega zgodnie z długodystansowym planem, który ma na celu zagęszczenie powiatowej komunikacji drogowej oraz podniesienie jej jakości. Należy podkreślić wsparcie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej odnośnie realizacji inwestycji powiatowych w zakresie dotacji z programów rządowych.

Modernizacja drogi nr 3809S Przybynów-Zaborze ma zostać zakończona w październiku. Zmodernizowany zostanie odcinek 4 km, zostanie też wybudowany chodnik (1 km).

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 8 547 287,84 zł z czego: 4 701 008,31 zł (55%) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3 846 279,53 zł (45%) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu przez przebudowę istniejącej już jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, budowę i odbudowę poboczy gruntowych, jak również segregację ruchu pieszego i skierowanie go na chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Całkowita długość modernizowanego odcinka to 4053 m.

Powiat Myszkowski obecnie prowadzi także inwestycję w postaci budowy ścieżki pieszo-rowerowej na drodze DP 1012S na odcinku Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy.

Koszt całkowity tej inwestycji to 10 790 900,24 zł z czego: 7 826 640,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
400 000,00 zł przeznaczyła Gmina i Miasto Koziegłowy, 400 000,00 zł przeznaczyła Gmina Poraj, 2 164 260,24 zł to środki własne Powiatu Myszkowskiego.

W ramach robót planowana jest  przebudowa nawierzchni drogi (szerokość 5,5 m do 6,5 m), wykonanie utwardzonych poboczy o szerokości 0,75 m, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2 m, wykonanie wpustów ulicznych, korekty trasy rowu razem z umocnieniem ścian betonowymi prefabrykatami ażurowymi, wykonanie kładki dla rowerów nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Gęzyn a także budowę kanału technologicznego wzdłuż przebudowanej drogi.

Całkowita długość zadania: 7868m, w tym długość ścieżki rowerowej: 7044 m.

Zdjęcia poniżej w galerii przedstawiają odcinki dróg przed remontem oraz już wykonane fragment.

K KIK