fbpx

Rekrutacja do częstochowskich przedszkoli

Już niebawem rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli w Częstochowie będzie prowadzona w trzech etapach. W ramach pierwszego z nich rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 23 lutego potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola i oddziału przedszkolnego) trwać ma od 4 do 15 marca. Będzie ona prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Adres do zalogowania dla kandydatów zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór. Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od 4 marca od godz. 8. System zostanie zamknięty 15 marca o godz. 15.

Postępowanie uzupełniające zorganizowane zostanie pod warunkiem istnienia wolnych miejsc wychowania przedszkolnego. Wstępnie zaplanowano je w terminie 22 – 29 maja.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, sześć zespołów szkolno-przedszkolnych, pięć szkół podstawowych (w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne) oraz trzy przedszkola niepubliczne realizujące wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie.

red., mat. UM Częstochowy