fbpx

Rejestracja auta zamiast zawiadomienia o nabyciu. Zmiany od 1 stycznia!

Od 1 stycznia – zamiast zgłoszenia nabycia pojazdu – należy go zarejestrować w ciągu 30 dni. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami na takie ruchy będą mieli 90 dni.

To istotne zmiany dla tych, którzy planują zakup samochodu. Od 1 stycznia właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zgodnie z inicjatywą ustawodawcy zmianie ulegną również zasady i wymiar kar administracyjnych nakładanych w przypadkach naruszenia wyżej wymienionych terminów – 500 zł kary za niedotrzymanie terminu 30 dni. Jeśli nie uda się tego zrobić przez 180 dni, kara wyniesie już 1 000 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami zapłacą karę w wysokości 1 tys. zł, jeśli przekroczą 90 dni, a 2 tys. zł, gdy przekroczą 180 dni.

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2024 roku zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży pozostanie bez zmian. Termin na dokonanie zgłoszenia to 30 dni, a opóźnienie będzie kosztowało 250 zł.  

red., mat. UM Częstochowy