fbpx
Strona głównaWiadomościRefundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Jak złożyć wniosek?

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Jak złożyć wniosek?

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. dotyczy tylko tych gospodarstw, których głównym paliwem stosowanym do ogrzewania gospodarstwa domowego jest gaz ziemny. Wnioski przyjmuje Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi. Wówczas wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2 100 zł, a wieloosobowym – 1 500 zł.

By starać się o refundację należy wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia – refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie pd 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych (faktura powinna zawierać rzeczywiste zużycie gazu, nie a prognozowane).

Wymagane są też: dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Z kolei w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne konieczne są: oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy; umowa dzierżawy (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) oraz umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną),

Wnioski przyjmuje Częstochowskie Centrum Świadczeń mieszczące się przy ul. Sobieskiego 15. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

mat. UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie

Popularne

- Advertisment -Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie