fbpx

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” planuje nowe ścieżki rowerowe w powiecie częstochowskim

W Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie, na którym Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” przedstawiło swoją koncepcję utworzenia nowych ścieżek rowerowych, łączących najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w powiecie częstochowskim.

zebranie
Fot. Powiat Częstochowski

Obecnie Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” jest w trakcie realizacji operacji własnej polegającej na opracowaniu koncepcji i projektu szlaków rowerowych najciekawszych i najpiękniejszych miejsc w partnerskich gminach Stowarzyszenia: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Rędziny oraz Miedźno.

W trakcie konsultacji, w których wzięli udział wójtowie, przedstawiciele gmin partnerskich Lokalnej Grupy Działania oraz mieszkańcy i lokalne organizacje, powstała koncepcja szlaków rowerowych o długości 150 km.

ścieżki rowerowe 6
Fot. pixabay.com

Dwa główne szlaki pozwolą turyście dojechać do najważniejszych atrakcji przyrodniczych i historycznych każdej z partnerskich gmin, a szlaki łącznikowe zaprojektowane zostały z myślą połączenia projektowanych szlaków z istniejącymi szlakami rowerowymi w sąsiednich regionach. 

Na chwilę obecną trwają prace nad projektem zmiany organizacji ruchu, który będzie opiniowany oraz uzgadniamy z odpowiednimi instytucjami.

Poza utworzeniem szlaków rowerowych w planach jest też ich odpowiednie oznakowanie oraz utworzenie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów wyposażone w ławki solarne ze stacjami naprawy rowerów, oraz tablice informacyjne. 

Wszystkie te działania mają na celu stworzenie produktu turystycznego, który zwiększy atrakcyjność obszaru i ściągnie turystów na teren LGD „Razem na wyżyny”.