fbpx

Urząd Miasta Częstochowy nagrodzony statuetką „Przyjazny Samorząd”

W poniedziałek, 9 października podczas Śniadania Przedsiębiorców ZPP prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał statuetkę „Przyjazny Samorząd”. Tytuł ten przyznano Urzędowi Miasta Częstochowy za tworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego i podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych przedsiębiorców.

Poniedziałkowe spotkanie zorganizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców było okazją do wręczenia prezydentowi miasta Krzysztofowi Matyjaszczykowi statuetki „Przyjazny Samorząd”. Na jego ręce trafiły też m.in. podziękowania za aktywny udział w projekcie „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy Samorządem a Biznesem”. Doceniono „zaangażowanie, profesjonalizm oraz zdolność do efektywnej współpracy, która stanowi źródło inspiracji dla innych miast i instytucji”, co podsumowuje budowane latami dobre kontakty Urzędu Miasta Częstochowy ze środowiskiem biznesowym i inwestorami.

Urząd Miasta Częstochowy nagrodzony statuetką "Przyjazny Samorząd" 2
„Przyjazny Samorząd” (fot. UM Częstochowy)

Warto przypomnieć, że Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami to projekt zainicjowany w marcu ubiegłego roku przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

Inicjatywa jest odpowiedzią na to, że w kraju tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. ZPP chce stymulować wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

Urząd Miasta Częstochowy nagrodzony statuetką "Przyjazny Samorząd" 3
„Przyjazny Samorząd” (fot. UM Częstochowy)

Projekt realizowano w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi.
Dialog społeczny w Polsce jest prawnie i systemowo realizowany na poziomie krajowym (Rada Dialogu Społecznego) oraz na poziomie regionalnym (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego). Brakuje jednak systemowych rozwiązań i dobrych praktyk na poziomie lokalnym. Z tego właśnie powodu narodziła się inicjatywa ZPP.

red., mat. UM Częstochowy