Przygotowania do staży zagranicznych

0
170
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W Zespole Szkół Ekonomicznych trwają intensywne przygotowania do staży zagranicznych.

Wyjazdy odbędą się w ramach realizowanego przez szkołę projektu pt. „Mobilni zawodowcy”, jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na realizację szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 81 846,00 euro.

Uczniowie biorą udział w stacjonarnych kursach językowych, spotkaniach pedagogicznych oraz kulturowych a także realizują projekty eTwinning. Po raz pierwszy uczniowie mają dostęp do platformy językowej OLS, gdzie odbywają się kursy on-line. Odbyło się również spotkanie z praktykantami, którzy pobyt zagraniczny mają już za sobą. Spotkanie to miało na celu lepsze przygotowanie do wyjazdu młodszych kolegów.

Wszystkie te działania mają na celu pomóc uczniom jak najlepiej przygotować się do odbycia stażu zawodowego. Pierwsza grupa wylatuje już 8 maja do urokliwej Grenady, natomiast druga grupa spędzi dwa tygodnie na słonecznym Lazurowych Wybrzeżu w Nicei. Koordynacją w projekcie zajmuje się Magdalena Geniusz-Starostka.

K KIK