fbpx

Kolejny przetarg na dostawę prądu oraz ograniczenia oświetlenia od 1 do 4 w nocy.

Częstochowa rozpisuje trzeci już przetarg na dostawę energii elektrycznej dla blisko 140 jednostek i spółek miejskich. Miasto będzie oszczędzać na oświetleniu ulicznym między 1 a 4 w nocy.

W drugim przetargu na dostawę energii elektrycznej dla miejskiej grupy zakupowej Miasta Częstochowy w 2023 r. ponownie żadna z państwowych spółek energetycznych nie złożyła oferty. Wcześniej potencjalni oferenci zadawali w toku drugiego postępowania liczne pytania, na które uzyskali odpowiedzi.

Termin otwarcia ofert został przesunięty na 14 listopada, aby wszystkie zainteresowane firmy mogły wziąć pod uwagę wyjaśnienia miasta i przygotować ofertę. Niestety ostatecznie żadna ze spółek energetycznych nie przystąpiła do II przetargu.

Miasto rozpisuje teraz trzeci przetarg, ale – z uwagi na upływ czasu – już ze skróconym terminem składania ofert. Publikacja ogłoszenia przetargowego na stronie BIP Miasta Częstochowy nastąpi niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W kontekście obecnego kryzysu energetycznego oraz konieczności dalszej racjonalizacji kosztów i ograniczenia wolumenu zużycia energii elektrycznej przez miasto, kierownicy wszystkich jednostek miejskich zostali zobligowani do działań oszczędnościowych. Jednym z nich, realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg, są okresowe ograniczenia w działaniu oświetlenia ulicznego w Częstochowie w godzinach od 1 do 4 w nocy.

Na razie ograniczenie światła dotyczy tylko odcinka tzw. Korytarza Północnego między ul. Pileckiego a ul. Makuszyńskiego (aleja Marszałkowska), wraz z węzłem ul. Makuszyńskiego – aleja Wojska Polskiego (DK-1) w godzinach od 1 do 4 w nocy.

Zakres ograniczeń w mieście między pierwszą a czwartą będzie sukcesywnie zwiększany według harmonogramu przygotowanego przez Miejski Zarząd Dróg, który jest obecnie konsultowany ze służbami miejskimi i władzami miasta.

Harmonogram dotyczy obwodów oświetleniowych, które są w eksploatacji MZD. Kwestię ewentualnych wyłączeń w obwodach, będących w eksploatacji spółki Tauron Nowe Technologie S.A., a stanowiących elementy miejskiego oświetlenia ulicznego, rozstrzygną uzgodnienia z tym podmiotem.

LN/UM Częstochowy