fbpx

Przejazd DK-46 w Częstochowie zamknięty przez niewybuch

W poniedziałek, 29 sierpnia podczas prac ziemnych w Gnaszynie, znaleziono niewybuch. Stał się on przyczyną zamknięcia przejazdu w obu kierunkach ulicą Przejazdową, na wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków. Konieczność objeżdżania zamkniętego odcinka może potrwać do wtorku.

Jak poinformował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – w związku ze znalezieniem niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) w czasie prac związanych z rozbudową DK-46 w Częstochowie (na wysokości skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Energetyków) decyzją policji przejazd DK-46 na tej wysokości został całkowicie zamknięty. Do czasu usunięcia niewybuchu przez saperów kierowcy będą kierowani objazdami. Zamknięcie możne potrwać do wtorku 30 sierpnia.

W związku z zamknięciem przejazdu zmodyfikowane zostały także trasy autobusów MPK linii 21 i 22, które jeżdżą objazdami. Jeżeli to możliwe prosimy kierowców poruszających się DK-46 w kierunku Częstochowy o korzystanie z obwodnicy autostradowej A1.

LN/UM Częstochowy