fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBiznesCzęstochowski Urząd Pracy oferuje ciekawy projekt na lata 2022-2023, przeznaczony dla mam...

Częstochowski Urząd Pracy oferuje ciekawy projekt na lata 2022-2023, przeznaczony dla mam powracających na rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ruszył z pilotażowym projektem „Aktywna Mama”, finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym czy też okresie bierności zawodowej, związanej z wychowaniem dzieci.

Uczestniczki muszą być mieszkankami Częstochowy lub powiatu częstochowskiego i posiadać status osoby bezrobotnej w częstochowskim Urzędzie Pracy. Projektem o wartości 772 tys. zł będzie objęte 15 kobiet.

W ramach projektu ,,Aktywna Mama” przewidziano dwa rodzaje wsparcia. Pierwszym z nich jest ścieżka przewidziana dla osób zatrudnionych przez pracodawców w ramach Promesy na zatrudnienie i obejmie 10 osób. Druga ścieżka natomiast jest dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i uwzględni 5 osób.

W przypadku obu ścieżek, każda uczestniczka na początku zostanie objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy będzie trwała przez czas trwania projektu pilotażowego. W trakcie realizacji projektu przewiduje się także przeprowadzenie z jego uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.

Ponadto panie otrzymają również bon na zakup odzieży biznesowej w wysokości 500 zł oraz wsparcie finansowe na opłacenie żłobka, przedszkola lub opiekunki. Dostaną też wsparcie finansowe w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.

projekt UP
archiwum

Jeśli chodzi o pierwszą ścieżkę, uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły podjąć zatrudnienie w ramach Promesy u wybranych przez siebie pracodawców. Okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę będzie wynosił minimum 15 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast okres refundacji do 12 miesięcy, w terminie od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.

W ramach Promesy na zatrudnienie uczestniczki projektu pilotażowego w trakcie zatrudnienia u pracodawcy otrzymają dodatek wyrównawczy, wynoszący 300 zł miesięcznie za cały przepracowany miesiąc, bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich, okresów związanych z kwarantanną czy izolacją. Wypłata dodatku wyrównawczego dotyczy jedynie okresu związanego z refundacją wynagrodzenia na rzecz pracodawcy w terminie od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.

W przypadku ścieżki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, uczestniczki dostaną wsparcie w postaci dofinansowania na podjęcie owej działalności, które wyniesie maksymalnie 35 tys. złotych. W tym celu zostaną z nimi zawarte umowy dotyczące dofinansowania.

W okresie 12 miesięcy prowadzenia firmy, uczestniczki będą mogły starać się o refundację miesięcznych kosztów obsługi finansowej. Będzie to kwota 200 zł miesięcznie, w terminie od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.

Wnioski można składać od 21.03.2022 r. do 01.04.2022 r., zanosząc je osobiście do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Warunki naboru do projektu zamieszczone są na tej stronie.

Jakiś czas temu, UP w Częstochowie ogłosił też nabór wniosków, dotyczących udzielenia wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych i pracodawców. Aby poznać więcej szczegółów na ten temat, kliknij tutaj.

Linda Nocoń-Ściebura/UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -