fbpx
Strona głównaDomJak otrzymać 5 tys. na oczko wodne lub nawodnienie?

Jak otrzymać 5 tys. na oczko wodne lub nawodnienie?

Jak otrzymać 5 tys. na oczko wodne lub nawodnienie?

Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowało program „Moja woda”. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, ale są osoby, które nie bardzo wiedzą, jak z niego skorzystać.
Poprosiliśmy o rozmowę Małgorzatę Huras – prezes Centrum Zieleni Sp. z o.o., wyłącznego przedstawiciela w Polsce i Europie Wschodniej, preparatów Topbuxus do pielęgnacji bukszpanu, by przybliżyła Czytelnikom ten projekt.

Jak otrzymać 5 tys. na oczko wodne lub nawodnienie? 1
rpt


Redakcja: Na czym polega program?
Małgorzata Huras: Tak w skrócie, program polega na zatrzymaniu wód opadowych i ponownym ich wykorzystaniu. Świetnie w ten temat wpisuje się oczko wodne (zbiornik retencyjny), temat naszej rozmowy.
Redakcja: Do kogo skierowany jest projekt?
Małgorzata Huras: Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli, współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Instalacja, na którą można uzyskać dofinansowanie nie może być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Jak otrzymać 5 tys. na oczko wodne lub nawodnienie? 2


Redakcja: Jaki jest cel programu?
Małgorzata Huras: Jego celem jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji i wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej bądź roztopowej oraz podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.
Zmiany klimatyczne, które wszyscy obserwujemy, prawie bezśnieżne, cieplejsze zimy, wiosna z wydłużonym okresem bez opadów, lato z bardzo wysokimi temperaturami są bezpośrednimi przyczynami występującej w Polsce suszy. Wody gruntowe bardzo szybko się obniżają, w studniach zaczyna brakować wody, to jest niezaprzeczalny fakt i niestety lepiej nie będzie.
W porównaniu z poprzednimi latami ilość opadów deszczu jest podobna, jednak nie rozkłada się w czasie, dotykają nas zbyt długie okresy bezdeszczowe, co niekorzystnie wpływa na wszelkie uprawy.
Z tego względu należy już dziś pomyśleć o gromadzeniu wody w okresach deszczowych. Warto jak najszybciej wziąc udział w programie „Moja woda”, by móc wykorzystać tzw. deszczówkę w porze suchej, np.: do nawadniania ogrodu, trawnika czy upraw warzyw.

Jak otrzymać 5 tys. na oczko wodne lub nawodnienie? 3


Redakcja: Dlaczego akurat oczko wodne jest dobrym rozwiązaniem?
Małgorzata Huras: Wiele aspektów przemawia za udziałem w programie: ekologia, korzyść dla roślin i dla naszego portfela. Jednak w przypadku oczka wodnego dodatkowym aspektem są walory estetyczne, lepszy mikroklimat, wypoczynek w pobliżu wody, który działa uspokajająco, to także zaproszenie dla spragnionych wody ptaków i odkrywanie nowych gatunków związanych z siedliskiem wodnym. Kaskady lub nocą podświetlone oczko stworzą niesamowitą atmosferę.
Redakcja: Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Małgorzata Huras:
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b) instalację rozsączającą,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Redakcja: Czy zakładając oczko wodne kosztem kwalifikowanym mogą być np. kamienie, rośliny itp?
Małgorzata Huras: Niestety nie, wszelkie elementy dekoracyjne nie są dotowane, nie będą więc stanowiły kosztu kwalifikowanego.
Redakcja: Jaka jest wysokość dofinansowania?
Małgorzata Huras: Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji, może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tysięcy zł.
Redakcja: Kiedy możemy złożyć wniosek?
Małgorzata Huras: Wniosek już możemy złożyć. Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.
Redakcja: Czy można złożyć wniosek po zrealizowaniu zadania?
Małgorzata Huras: Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku do Funduszu.
Redakcja: Czy możemy składać wniosek bez analizy kosztów, które zostaną poniesione na wykonanie zadania?
Małgorzata Huras: Składając wniosek powinniśmy mieć już analizę kosztów, wiedzieć ile będziemy potrzebowali metrów bieżących odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego. Powinniśmy także być zorientowani w kwestii kosztów instalacji rozsączającej, znać cenę zbiorników retencyjnych otwartych i zamkniętych oraz ich wielkości (w metrach sześciennych). Wszystkie te dane należy wpisać wypełniając wniosek.
Redakcja: Omówiliśmy już chyba wszystkie kwestie programu „Moja woda”, czas na uzupełnienie wniosku. Gdzie znajdziemy wniosek i regulamin do niego?
Małgorzata Huras: Linki do programu dla wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ogloszenie-o-naborze/
Szukając wniosku, należy wybrać odpowiednie województwo.
Kolejnym krokiem będzie założenie konta w portalu beneficjenta (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta), aktywacja i zalogowanie. Po zalogowaniu pobieramy formularz i wypełniamy go.
Do złożenia dokumentów będą potrzebne takie informacje jak: nasze dane wraz nr PESEL, numer księgi wieczystej (jeśli nie została założona wówczas potrzebny będzie dokument potwierdzający prawo własności), koszt całkowity zadania, koszt kwalifikowany zadania, data rozpoczęcia zadania (termin rozpoczęcia tutaj rozumiany jest jako poniesienie pierwszego kosztu, czyli datę pierwszej faktury, która nie może być wcześniejsza niż z 1 czerwca 2020), powierzchnia w metrach kwadratowych, z której będzie retencjonowana woda, średnioroczna wysokość opadów dla danego powiatu, oświadczenie współwłaściciela, jeśli dotyczy, oraz jak już wspominałam wyżej ilość elementów i koszt do zakresu rzeczowo-finansowego.
Po zakończeniu wypełniania należy wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, na adres podany w portalu beneficjenta odpowiednio dla danego województwa.
Redakcja: Kiedy nastąpi wypłata?
Małgorzata Huras
: Jak podaje WFOŚiGW w Katowicach, wypłata powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 6 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW, oraz po dostarczeniu przez Beneficjenta kompletnego rozliczenia wraz z wymaganymi załącznikami.
Redakcja: Informacji dużo, czytelnikom mogą nasunąć się kolejne pytania. Czy osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłosić się bezpośrednio do Pani?
Małgorzata Huras
: Oczywiście, zapraszam do kontaktu ze mną w naszym sklepie zoologiczno-ogrodniczym „OSKAR” przy Alei Pokoju 4 w Częstochowie.
Dla osób, które dokonają u nas zakupu w celu wzięcia udziału w programie „Moja woda” przygotowaliśmy bonus, wizualizację oczka wodnego.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Huras
: Dziękuję
(Red, zdjęcia Pixabay)

- Advertisment -

Popularne

- Advertisment -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here