fbpx
Strona głównaWiadomościNiebawem ruszy Program Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowa do roku...

Niebawem ruszy Program Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowa do roku 2030

Podczas ostatniej sesji, częstochowski radni przyjęli Program Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowa do roku 2030.

Program ten wyznacza działania służące poprawie jakości życia osób w wieku powyżej 60 roku życia, poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zapobieganiu wykluczenia ze społeczeństwa, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów.

Stanowi on podstawę do wdrażania trwałych i systemowych rozwiązań na rzecz częstochowskich seniorek i seniorów.

Dokument jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowa do roku 2030 oraz z Programem Wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Procesy związane z wydłużającym się systematycznie czasem trwania życia oraz ciągłe zmiany w strukturze demograficznej ludności wymagają odpowiedzialnego oraz kompleksowego podejścia do polityki senioralnej i wdrożenia programów, które zapewnią godną, bezpieczną i aktywną starość, a także przyczynią się do poprawy i podniesienia jakości życia osób w wieku senioralnym.

Starość określa się jako fazę życia oraz pewien etap w życiu człowieka. Za jej początek przyjmuje się na ogół 60. lub 65. rok życia, często równoznaczny z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ludzie w wieku senioralnymi są złożoną, niejednorodną grupą, nie tylko pod względem stanu zdrowia, ale także sytuacji społeczno-ekonomicznej i życiowej, sprawności fizycznej bądź psychicznej.

program
archiwum

Dlatego też często okres starości dzieli się na podokresy, wyróżniając starość wczesną (zwaną wiekiem podeszłym, od 60. do 74. roku życia), późną (75-89 lat) oraz bardzo późną (zwaną długowiecznością, powyżej 90. roku życia). Odmienne uwarunkowania zdrowotne i pozazdrowotne przekładają się na różną jakość życia seniorów w tych jakże zróżnicowanych podokresach wieku starszego.

Po 2025 r. znacząco wzrośnie odsetek osiemdziesięciolatków i osób starszych z uwagi na fakt, że ten wiek – w kolejnych latach – osiągną osoby urodzone w czasie powojennego boomu urodzeń. Z prognoz do roku 2040 wynika, że osoby w zaawansowanej starości (ponad osiemdziesięcioletnie) będą stanowiły aż 36% zbiorowości osób starszych.

W samej Częstochowie, w latach 2018-2020 liczba mieszkańców systematycznie zmniejszała się (z 222 292 w 2018 r. do 217 530 w 2020 r.). Z roku na rok spadała liczba dzieci i młodzieży (z 33 945 w 2018 r. do 33 391 w 2020 r.) oraz osób w wieku produkcyjnym (z 129 859 w 2018 r. do 123 614 w 2020 r.), zwiększała się natomiast liczba osób starszych (z 58 488 w 2018 r. do 60 525 w 2020 r.).

Podsumowując analizę sytuacji demograficznej w mieście, szczególną uwagę należy zwrócić na systematyczny wzrost udziału osób starszych wśród jego mieszkańców, któremu towarzyszy stały spadek liczby dzieci i młodzieży.

W związku z tą sytuacją, miasto Częstochowa, w ramach prowadzonej polityki senioralnej, stale powiększa katalog form wsparcia i dedykowanych osobom starszym aktywności oraz programów i projektów. Zakres podejmowanych działań na rzecz seniorów jest szeroki – od doraźnej pomocy, poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennej egzystencji, po aktywizację społeczną, zawodową i ruchową.

Aby pobrać dokument, w którym znajdują się szczegóły, dotyczące Programu Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowa do roku 2030, kliknij tutaj.

LNŚ/UM Częstochowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV