fbpx

Teatr Nowy w Częstochowie zaprasza na premierę „Umrzeć ze śmiechu”. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Teatr Nowy w Częstochowie inauguruje sezon 2023/2024. Otworzy go premierą spektaklu „Umrzeć ze śmiechu”, zaplanowaną na piątek, 22 października na godz. 19. Mamy podwójne zaproszenie na to wydarzenie, które można wygrać w konkursie.

„Umrzeć ze śmiechu” to błyskotliwie napisana przez amerykańskiego aktora, reżysera
i scenarzystę Paula Elliotta komedia, pełna czarnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji, która pod komediową warstwą, umiejętnie przemyca ważne życiowe tematy.
To komedia, która uczy, wzrusza a może nawet i poucza. Jest to wyjątkowa sztuka, w której poruszany jest bardzo trudny temat śmierci i odchodzenia najbliższych nam osób. Jednocześnie spektakl bogaty jest w zaskakujące zwroty akcji oraz pewną akceptacją tego, co niezrozumiałe.

Spektakl jest najnowszą propozycją Teatru Nowego w Częstochowie. Tym tytułem zainaugurowany zostanie sezon 2023/2024. Premiera odbędzie się w piątek, 20 października w siedzibie teatru, tj. Domu Oczami Brata przy ul. Brzezińskiej 57/59.

Teatr Nowy w Częstochowie zaprasza na premierę "Umrzeć ze śmiechu". Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Umrzeć ze śmiechu” (mat. prasowe)

O czym opowiada „Umrzeć ze śmiechu”? Connie, Mary, Millie i Lena to trzy znające się od 30 lat przyjaciółki, które jeszcze niedawno spotykały się, aby pograć w brydża. Niestety, jedna z nich – Mary kilka dni temu umarła. Przyjaciółki niepogodzone ze śmiercią koleżanki, postanawiają „wypożyczyć” urnę z jej prochami… i zagrać ostatni raz wszystkie razem w brydża. Tego wieczoru w życiu trójki przyjaciółek wiele się wydarzy. Opowiedziana historia pozwali uwierzyć w to, że na realizację
marzeń nigdy nie jest za późno.

Reżyserem spektaklu jest Tomasz Man, dramatopisarz, reżyser teatralny, autor
adaptacji teatralnych i słuchowisk radiowych.

Teatr Nowy w Częstochowie zaprasza na premierę "Umrzeć ze śmiechu". Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Umrzeć ze śmiechu” (fot. Daniel Wróblewski)

Obsada w spektaklu „Umrzeć ze śmiechu” jest znakomita. Wystąpią w nim aktorki na co dzień związane z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie: Agnieszka Łopacka,
Iwona Chołuj i Marta Honzatko. Ponadto na deskach Teatru Nowego gościć będą Krzysztof Berendt (aktor Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni), Michał Kaszak, absolwent Akademii Teatralnej w Białymstoku oraz Paulina Kajdanowicz – twórczyni i aktorka Teatru Razy Dwa.

Za choreografię odpowiada Mariia Haidukevych, a za kostiumy – Dawid Szymański.

Producentem spektaklu i dyrektorem Teatru jest Paweł Bilski, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata oraz Fundator, założyciel, aktor, producent i reżyser Teatru Nowego w Częstochowie. Bilski jest też absolwentem Szkoły Aktorskiej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Teatr Nowy w Częstochowie zaprasza na premierę "Umrzeć ze śmiechu". Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
„Umrzeć ze śmiechu” (fot. Daniel Wróblewski)

Bilety na premierowy spektakl kosztują 50 zł. Można je kupić w kasie Teatru przy ul. Brzezińskiej 57/59 – od poniedziałku do piątku w godz. 10-16, a także on-line na stronie www.kupbilecik.pl. Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku (także od godz. 10 do 16) dzwoniąc pod numer telefonu 533-947-66.

Popremierowo komedia będzie grana 21 i 22 października również o godz. 19. śmiechu”. Potem „Umrzeć ze śmiechu” będzie można zobaczyć 11 i 12 listopada (o godz. 16) oraz 16 i 17 grudnia (o godz. 19). Szczegóły: www.teatrnowy.art

Czytaj także: „Umrzeć ze śmiechu”. Nie robimy komedii dla komedii – rozmowa z Pawłem Bilskim

Teatr Nowy w Częstochowie zaprasza na premierę "Umrzeć ze śmiechu". Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 5
„Umrzeć ze śmiechu”

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne na premierowy spektakl. Nagrodę ufundował Teatr Nowy w Częstochowie. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając odpowiedź):

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś zobaczyć spektakl „Umrzeć ze śmiechu”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Umrzeć ze śmiechu”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 11 października od godz. 9 do 12 października do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 13 października do godz. 22.

Regulamin konkursu “Umrzeć ze śmiechu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr Nowy w Częstochowie.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 11 października 2023 r. od godz. 9 do 12 października 2023 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Umrzeć ze śmiechu”, który odbędzie się 20 października o godz. 19 dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś zobaczyć spektakl „Umrzeć ze śmiechu”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Umrzeć ze śmiechu”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 11 października od godz. 9 do 12 października do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 13 października do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 11 października 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2023 r. i obowiązuje do 12 października 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.