Pozostało już tylko półtora miesiąca na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w gminie Miedźno

0
372
mat. UG Miedźno

Termin mija 30 czerwca br. Przekazanie informacji jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich budynków

CEEB jest rejestrem, w którym gromadzone będą dane o źródłach ogrzewania budynków w naszym kraju. Zarówno domów mieszkalnych, jak także i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych. Do CEEB należy zgłosić każdego rodzaju źródła ciepła: kocioł grzewczy na paliwo stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową czy kominek. Dotyczy to także pomp ciepła, sieci ciepłowniczej, solarów, oraz ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Złożenie takiej deklaracji jest obowiązkiem. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu bądź zarządcy budynku. W przypadku już istniejących obiektów (dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku) jest na to czas do 30 czerwca br., a w nowych budynkach (dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 roku) – tylko 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację taką można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie TUTAJ
  • wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,
  • w wersji papierowej – składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Miedźno lub wysyłając tradycyjną pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Miedźno, ulica Ułańska 25, 42-120 Miedźno.
Pozostało już tylko półtora miesiąca na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w gminie Miedźno 1
mat. UG Miedźno

Do tej pory deklarację złożono tylko z 25 proc. nieruchomości w gminie Miedźno. Urząd Gminy przypomina, że niezłożenie deklaracji w określonym czasie, czyli do 30 czerwca br., może skutkować grzywną. Tym bardziej mieszkańcy Gminy Miedźno proszeni są o pilne dopełnienie tej powinności.

K KIK