„Powrót Do Zdrowia, Powrót Do Pracy” – projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0
1376
plakat 2

„Powrót Do Zdrowia, Powrót Do Pracy” to projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowany do osób niepełnosprawnych (wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy).

Uczestnikami projektu są osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych.

Po zakwalifikowaniu uczestnik weźmie udział w trzymodułowej rehabilitacji kompleksowej:

  • moduł zawodowy;
  • moduł medyczny;
  • moduł psychospołeczny.

Rehabilitacja odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej, a jej długość uzależniona jest od czasu trwania kursu zawodowego, jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt jest bezpłatny.

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać [email protected]