Powiat Radomszczański pomaga dzieciom z rodzin zastępczych

0
147

Powiat Radomszczański pomaga dzieciom z rodzin zastępczych oraz dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Kamil poprzez zakup komputerów.

W ramach EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (na lata 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiat Radomszczański pozyskał pieniądze w wysokości 398 270 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zostaną one wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego,  wyposażenie miejsc do nauki i środków ochrony osobistej dla dzieci z 129 rodzin zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Kamil.

Głównym celem projektu jest pomoc w organizacji zdalnego nauczania koniecznego w czasie epidemii koronawirusa oraz  zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków związanych z epidemią w obszarze pieczy zastępczej.

Procedurą związaną z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i środków ochrony osobistej zajęli się już pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Za pozyskane pieniądze zostaną zakupione takie rzeczy jak:

  • Komputery;
  • Laptopy;
  • Tablety;
  • Drukarki;
  • Tablice multimedialne;
  • Urządzenia wielofunkcyjne.

(Źródło: Powiat Radomszczański)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here