POWER wraca do ZK Herby i OZ Lubliniec

0
212

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa za więzienne mury w ramach projektu POWER wracają szkolenia zawodowe dla skazanych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowany jest przez więziennictwo w latach 2014 – 2020. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej jest wsparciem Programu „Praca dla Więźniów”, który ma podnieść kwalifikacje zawodowe więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

27 lipca 2020 r. w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu skazane rozpoczęły szkolenie przygotowujące je do wykonywania pracy opiekuna/ asystenta osób starszych i niepełnosprawnych, natomiast mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Herbach swoje szkolenia rozpoczęli 28 lipca br. na kursie pn. technolog wykończenia wnętrz.

Szkolenia odbywają się w małych grupach skazanych, w miarę możliwości na wolnym powietrzu, z zachowaniem wymogów sanitarnych.  Natomiast kierunki kształcenia są dopasowane do zapotrzebowania na rynku pracy i samych pracodawców.

Inicjatywa szkoleń POWER ma na celu pozyskanie nowych umiejętności zawodowych, które zwiększą zdolności do zatrudnienia, bez których nie sposób uzyskać dochodów pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

Jest to także kompleksowe przygotowanie osadzonych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu kary i stanowi jedną z form oddziaływań resocjalizacyjnych .

Inicjatywa ta stanowi również uzupełnienie Rządowego Programu „Praca dla Więźniów”, gdyż znaczna część skazanych, którzy ukończyli kursy zawodowe w ramach programu POWER w Zakładzie Karnym w Herbach znajduje zatrudnienie.

(Źródło: ZK Herby)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here