Blachownia otrzymała dotację w wysokości 100 tys. zł na program „Posiłek w szkole i domu”

0
533
posiłek

Dzięki rządowemu programowi Gmina Blachownia otrzymała dofinansowane w wysokości 100 tys. zł na program „Posiłek w szkole i domu”. Z dotacji skorzystają dzieci, młodzież oraz dorośli z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie rządowy  program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, który składa się z trzech modułów kierowanych do innego adresata:

  1. moduł  dla dzieci i młodzieży;
  2. moduł dla dorosłych;
  3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Program ten przewiduje finansowe wsparcie gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program pomaga osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki złożonemu wnioskowi o dofinansowanie działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” przez Burmistrz Blachowni Sylwie Szymańską, Gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 100 tys. zł dla osób z modułu 1 i 2.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here