Pomoc dla rolników po wielkiej suszy

0
226

 

Straty spowodowane suszą rolnicy odczuwają do tej pory.. Rząd przeznaczył na pomoc dla rolników blisko 800 milionów złotych. Rolnicy, którzy mają oszacowane szkody, mogą ubiegać się o pomoc w formie dotacji.

Warunki uzyskania pomocy

W powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc., mogą się ubiegać poszkodowani przez suszę rolnicy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. (zmieniającym rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR) dotacja taka będzie udzielana w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane zostały przez komisję i wynoszą pond 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Według najnowszych danych susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Pomoc dla rolników po wielkiej suszy 1

Formy pomocy

Pomoc dla poszkodowanych przez suszę i powodzie będzie możliwa w kilku formach. Jest to dotacja dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, dla płatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi).

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here