fbpx
Targi budowlane, wyposażenia wnętrz i nieruchomości Częstochowa
Strona głównaWiadomościRegionPomoc dla rolników po wielkiej suszy

Pomoc dla rolników po wielkiej suszy

 

Straty spowodowane suszą rolnicy odczuwają do tej pory.. Rząd przeznaczył na pomoc dla rolników blisko 800 milionów złotych. Rolnicy, którzy mają oszacowane szkody, mogą ubiegać się o pomoc w formie dotacji.

Warunki uzyskania pomocy

W powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc., mogą się ubiegać poszkodowani przez suszę rolnicy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. (zmieniającym rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR) dotacja taka będzie udzielana w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane zostały przez komisję i wynoszą pond 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Według najnowszych danych susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Pomoc dla rolników po wielkiej suszy 1

Formy pomocy

Pomoc dla poszkodowanych przez suszę i powodzie będzie możliwa w kilku formach. Jest to dotacja dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, dla płatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi).

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -