Pomnik ofiar II Wojny Światowej w Olsztynie po kompleksowym remoncie

0
484
pomnik 4

Na cmentarzu ofiar II Wojny Światowej W Olsztynie, w miejscu zwanym Miejscem Straceń, znajdujący się tam pomnik przeszedł gruntowny remont.

Dla mieszkańców Olsztyna oraz turystów Miejsce Straceń ma ogromną wartość historyczną. To w tym miejscu oraz w okolicach Apolonki w 1940 roku w czasie II Wojny Światowej Niemcy przeprowadzili zbiorowy mord na polskich obywatelach. Wśród ofiar znaleźli się przedstawiciele polskiej elity społecznej i intelektualnej z Częstochowy oraz Radomska, którzy byli aresztowani w ramach tzw. Akcji AB.

Dla upamiętnienia ofiar tamtego okresu na cmentarzu postawiony został 8-metrowy pomnik – obelisk (znajduje się po wschodniej stronie cmentarza), który z czasem zaczął coraz bardziej ulegać zniszczeniom erozyjnym, a w niedalekiej przyszłości bez podjęcia odpowiednich prac naprawczych mógłby bezpowrotnie się rozlecieć.

Na szczęście dla Gminy Olsztyn miejsce to jest bardzo ważne, dlatego szybko podjęło odpowiednie kroki naprawcze. Oprócz prac remontowych dokonano także czyszczenia i impregnacji okładzin kamiennych z piaskowca, a także uzupełniono brakujące stopnice.

Całkowity koszt prac przeprowadzonych przy pomniku wyniósł prawie 160 tys. zł, z czego 88 tys. zł zostało sfinansowane z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Groby i cmentarze Wojenne w kraju”. Resztę sfinansowała Gmina Olsztyn.

We wcześniejszych latach gmina podejmowała inne, podobne prace budowlano-naprawcze, m.in. kilka lat temu wybrukowano drogę na cmentarz, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyczyszczono i zaimpregnowano nagrobki cmentarne oraz płaskorzeźby autorstwa Władysława Łydżby za kwotę 100 tys. zł, dodatkowo wymieniono rabatki i kamień otaczający mogiłę oraz odnowiono ogrodzenie i bramę wejściową.

Ponadto zakupiono kilkanaście betonowych ławek dla uczestników nabożeństw, które odbywają się co roku w tym miejscu w drugą niedzielę czerwca oraz w Dzień Zaduszny, a przy parkingu postawiono nową tablicę informującą o historii tego miejsca.

Dla zainteresowanych w tym roku Msza Święta Zaduszkowa odbędzie się na miejscu straceń 2 listopada o godzinie 14:00.