Przed rędzińskim Urzędem powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych

0
519

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu gminie Rędziny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do końca roku wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowany zostanie pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny”.

Niedawno wybrano wykonawcę prac. Zwycięzcą przetargu została firma F.U.H. Dziedzicki z Konopisk. Firma zobowiązała się wykonać budowę podjazdu wraz z przebudową schodów w kwocie nieco ponad 146 tys. zł do 10 grudnia 2020 roku. Wykonawca na te prace daje 72 miesięczną gwarancję.

Środki na prace budowlane w wysokości odpowiadającej 35 proc. wartości zadania (najwyższe, o jakie mogły starać się jednostki samorządu) zostały pozyskane przez gminę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami lll”.

Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym lepszego dostępu do budynku Urzędu Gminy Rędziny. Ze względu na wzrastającą liczbę osób niepełnosprawnych w gminie, inwestycja ta jest niezbędna.

Według Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny wynika, że w 2016 roku w gminie przebywało 89 osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność. Obecnie zgodnie z danymi udostępnionymi przez GOPS w roku 2020, liczba dorosłych osób niepełnosprawnych korzystających z usług ośrodka i będących jednocześnie petentami urzędu gminy, wzrosła do 150, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto odnotowano aż 60 osób poniżej 18. roku życia korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność.

– „Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, gdzie znaczna część obiektów użyteczności publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych może prowadzić do dalszej dyskryminacji oraz marginalizacji i wykluczenia społecznego. Konieczna jest więc realizacja zadań takich jak budowa podjazdu i przebudowa schodów. Po zakończeniu prac, osoby niepełnosprawne będą mogły szybciej i łatwiej dostać się do budynku urzędu” – zwraca uwagę wójt Paweł Militowski.