fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjePl. Biegańskiego. Plan B już się rozstawia. Czy będzie więcej letnich kawiarenek?

Pl. Biegańskiego. Plan B już się rozstawia. Czy będzie więcej letnich kawiarenek?

Miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę części pl. Biegańskiego pod dwie kolejne kawiarenki letnie. Oferty można składać do 18 maja. Umowy dzierżawy mają zostać podpisane na trzy sezony.

Dobrze znana częstochowianom Kawiarnia na Bieganie „Plan B” szykuje się do rozpoczęcia sezonowej działalności. Letnią porą było to dotychczas jedno z najbardziej obleganych miejsc w centrum miasta. Ta umowa dzierżawy nadal obowiązuje, ale być może kawiarenek tego typu pojawi się na pl. Biegańskiego więcej. Miasto ogłosiło właśnie przetarg.

Dotyczy dwóch części placu o powierzchni łącznej 600 m kw. (2 x 300 m kw.), z przeznaczeniem pod dwie kawiarenki letnie. Muszą one spełniać wymagania opisane w zarządzeniu w sprawie zasad lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenach miasta oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi zarządza prezydent miasta.

W przypadku rozstrzygnięcia przetargu zostaną zawarte umowy dzierżawy na okres trzech lat (2022-2024). Z gruntu będzie można korzystać przez pięć miesięcy w roku, czyli od maja do września.

Stawka wywoławcza czynszu (miesięczna) została ustalona w wysokości 4 600 zł +VAT (23 proc.) za powierzchnię 300 m kw. Wadium, które trzeba wpłacić do 17 maja, wynosi 28,5 tys. zł.

Pl. Biegańskiego. Plan B już się rozstawia. Czy będzie więcej letnich kawiarenek? 1
Kawiarnia Plan B już niebawem znów zapraszać będzie częstochowian (fot. ZS)

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja o godz. 9 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Zostanie on poprzedzony wydaniem przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta opinii dotyczącej złożonych ofert. Te trzeba złożyć do 18 maja do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, w Biurze Obsługi Interesanta (parter, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji). W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decydować będzie data ich wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Pl. Biegańskiego. Plan B już się rozstawia. Czy będzie więcej letnich kawiarenek? 2
mat. UM Częstochowy

Z dokumentami związanymi z procedurą przetargową można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy. Potencjalni oferenci muszą też uwzględnić zasady lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków gastronomicznych.

Dodajmy, że obok Planu B na pl. Biegańskiego funkcjonuje stale jeszcze jeden lokal. Mowa o kawiarence zlokalizowanej z boku dawnego Ratusza Miejskiego (w sąsiedztwie płyty placu). Działała na podstawie umowy właściciela restauracji funkcjonującej w podziemiach Ratusza z Muzeum Częstochowskim i jej dalsze działanie jest uzależnione od kontynuacji tej współpracy.     

ZS, mat. UM

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -