fbpx

„Piosenki to…?”. Koncert z piosenkami Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Koncert „Piosenki to…?” powraca do Filharmonii Częstochowskiej. Piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory i Jonasza Kofty odbędzie się już 14 kwietnia. Organizator wydarzenia Impresariat Adria Art ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie. Można je wygrać w konkursie.

Najlepsi wykonawcy piosenki aktorskiej w utworach mistrzów. Koncert „Piosenki to…? – Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta” jest niezapomnianym, muzycznym widowiskiem, które przeniesie nas do czasów, gdy w piosenkach królowała mądrość i klasa. Zapowiada się artystyczna uczta w wykonaniu najzdolniejszych aktorów.

„Piosenki to dźwięki.
Piosenki to słowa.
Piosenka – łyk szczęścia.
Piosenka – łez browar” – Andrzej Poniedzielski

"Piosenki to...?". Koncert z piosenkami Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
Koncert „Piosenki to…?” (mat. Adria Art)

Młode pokolenie aktorów reprezentować będzie m.in. Marcin Januszkiewicz, Jakub Gąsowski i Katarzyna Dąbrowska. Swoje wyjątkowe interpretacje wykonają również Hanna Śleszyńska, Jacek Wójcicki, Zbigniew Zamachowski, Joanna Trzepiecińska i Olga Bończyk.

– Ten koncert jest artystycznym spotkaniem moich duchowych nauczycieli z moimi uczniami – mówił odpowiedzialny za cały projekt Andrzej Strzelecki. Po śmierci artysty w roli konferansjera zastąpił go Andrzej Poniedzielski.

-„Piosenki to…? – koncert Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta” to wydarzenie, które zapadnie Państwu w pamięć jako wspaniała, nostalgiczna podróż wśród dzieł wirtuozów polskiej piosenki – zapewnia organizator wydarzenia, Impresariat Adria Art.

"Piosenki to...?". Koncert z piosenkami Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
Koncert „Piosenki to…?” (mat. Adria Art)

Każdy koncert prowadzi Andrzej Poniedzielski. Na scenie występują zamiennie: Katarzyna Dąbrowska, Joanna Trzepiecińska, Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Marcin Januszkiewicz, Jacek Wójcicki, Kacper Kuszewski, Beata Rybotycka, Jakub Gąsowski, Olga Bończyk, Joanna Pocica,, Krzysztof Szczepaniak
Rafał Olbrychski, Kamila Najduk i inni. Artystom towarzyszy zespół muzyczny pod kierownictwem Wiesława Wysockiego. Wydarzenie trwa 2 godziny (bez przerwy).

„Piosenki to…?” zabrzmią w Filharmonii Częstochowskiej w niedzielę, 14 kwietnia o godz. 17. Bilety kosztują 70, 90, 130 i 160 zł. Można je kupić na bilety.adria-art.pl.

"Piosenki to...?". Koncert z piosenkami Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
Koncert „Piosenki to…?” (mat. Adria Art)

O tym, że warto je usłyszeć przekonują widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć już to wydarzenie. Oto jedna z opinii:

Znane gwiazdy w doskonałej formie, a dwoje mniej znanych artystów już może swobodnie czuć się idolami publiczności – zaskakująco piękne i czyste głosy. Cudowne chwile w towarzystwie bezkonkurencyjnych tekstów, melodii i niespotykanych głosów spowodowały, że z koncertu wyszliśmy nasyceni sztuką przez duże „S”. A to wszystko ukwiecone niepowtarzalnym humorem A. Poniedzielskiego wypełniającym śmiechem i aplauzem wszystkie rzędy sali koncertowej. Gromkie brawa na stojąco i bisy. Bardzo pożytecznie spędzony czas – pozostanie w pamięci na długo.

"Piosenki to...?". Koncert z piosenkami Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 5
Koncert „Piosenki to…?” (mat. Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. By o nie zagrać, należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając odpowiedź):

Jaki utwór chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas tego koncertu?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Piosenki”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 29 marca od godz. 9 do 31 marca do godz. 9.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 2 kwietnia do godz. 22.

"Piosenki to...?". Koncert z piosenkami Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 6
Koncert „Piosenki to…?” (mat. Adria Art)

Regulamin konkursu “Piosenki”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 29 marca 2024 r. od godz. 9 do 31 marca 2024 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenia na koncert „Piosenki to…?” dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Jaki utwór chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas tego koncertu?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Piosenki”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 29 marca od godz. 9 do 31 marca do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 2 kwietnia do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 29 marca 2024 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2024 r. i obowiązuje do 31 marca 2024 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.