fbpx
Strona głównaWiadomościI Częstochowskie Dni Trzeźwości rozpoczęły się w poniedziałek, 11 kwietnia

I Częstochowskie Dni Trzeźwości rozpoczęły się w poniedziałek, 11 kwietnia

I Częstochowskie Dni Trzeźwości potrwają do piątku, czyli do 15 kwietnia. Dni te mają za zadanie pokazać pozytywne aspekty życia w trzeźwości.

Program obchodów I Częstochowskich Dni Trzeźwości obejmuje szereg inicjatyw realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz stowarzyszenia abstynenckie.

W ramach działań zaplanowano dodatkowe godziny pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego na terenie miasta Częstochowy oraz punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu.

W tym czasie zostaną przeprowadzone prelekcje w szkołach dot. bezpiecznych zachowań oraz szkoleń dla wychowawców, w zakresie profilaktyki uzależnień, rozpoznawania zachowań ryzykownych oraz wczesnych objawów zażywania środków psychoaktywnych.

Będą rozpowszechniane materiały informacyjne, dotyczące profilaktyki uzależnień, podczas spotkań grup roboczych i rozmów z osobami dotkniętymi przemocą oraz stosującymi przemoc, w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” i prowadzone rozmowy, motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Będzie też prowadzona akcja „otwarte drzwi” oraz poszerzona zostanie oferta wsparcia dla osób współuzależnionych i całej społeczności, wraz z zapewnieniem pomocy terapeuty uzależnień przez stowarzyszenia abstynenckie, a także przeprowadzone zostaną warsztaty umiejętności społecznych przez psychologa – specjalistę terapii uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i będących w kryzysie bezdomności.

W tym czasie dzieci będą mogły wziąć udział w profilaktycznym konkursie dla dzieci oraz spotkania z rodzicami i opiekunami, dot. profilaktyki uzależnień i przemocy, ponadto będzie możliwe dodatkowe wsparcie streetworkerów, prowadzone w ramach świetlicy podwórkowej.

Organizatorami akcji są Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie.

Współorganizatorzy i realizatorzy I Częstochowskich Dni Trzeźwości to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący na terenie miasta Częstochowy, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, Klub Abstynenta „Wytrwałość” i Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

LNŚ/UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -