fbpx
Strona głównaPolecanePFRON. Częstochowa otrzymała ponad 5 milionów zł na pomoc osobom z niepełnosprawnościami

PFRON. Częstochowa otrzymała ponad 5 milionów zł na pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Podzielono przyznane Częstochowie przez PFRON pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej mieszkańców z niepełnosprawnościami.  Łączna kwota tych środków to ponad 5,7 mln zł.  

W bieżącym roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczył na realizację zadań miasta Częstochowy na rzecz osób z niepełnosprawnościami ponad 5,7 mln zł. Podział ten nastąpił zgodnie zgodnie z określonym w rządowym zarządzeniu algorytmem.

Podczas podziału funduszy uwzględniono zgłoszone wcześniej potrzeby (tj. wnioski o dofinansowanie oczekujące na rozpatrzenie) – osób z niepełnosprawnościami, organizacji i stowarzyszeń działających na ich rzecz oraz pracodawców. Zaproponowany podział został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tej ogólnej kwoty przeważającą ilość kwoty przeznaczono na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży, dorosłych). To niemal 5,5 mln zł. Z tej sumy 2 mln zł przekazane zostaną na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a ponad milion – na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze.

Z kolei na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej wydzielono ponad 1,3 mln zł. Kwota w wysokości 950 tys. zł ma być wydatkowana na likwidację barier architektonicznych, technicznych i innych (w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami).

Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej przeznaczono 250 tys. zł. Największa część tej kwoty – 178 tys. zł. – trafi na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób z niepełnosprawnością. Wydatki na instrumenty bądź usługi rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy bądź już zatrudnionych będą wsparte 22 tys. zł. Z kolei kwotą 50 tys. zł wsparte zostanie podejmowanie przez osoby z niepełnosprawnościami działalności gospodarczej, rolniczej czy wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Szczegóły dotyczące podziału środków można znaleźć na stronie bip.czestochowa.pl.

ZS (mat. UM Częstochowy)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -