fbpx

Ogród edukacyjny w Chorzenicach

Powstaje on na terenie Domu Dziecka

18 września w Chorzenicach na terenie Domu Dziecka posadzili symbolicznie kilka sadzonek różnych roślin, w ten sposób rozpoczęto akcję ukierunkowaną na promocję zrównoważonego rozwoju Powiatu Częstochowskiego z uwzględnieniem poszanowania natury. Już niedługo park, który otacza Dom Dziecka w Chorzenicach zostanie wzbogacony o edukacyjny ogród. Tego samego dnia nawiązano również współpracę z Fundacją CEMEX i Fundacją Dobra Ziemia, która reprezentowana była przez Jakuba Frydrycha. W spotkaniu Powiat Częstochowski reprezentowali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, a także Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński. Jutro naszej planety, a również i nas samych zależne jest od przyjętych kierunków dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata. Kierunek ten wyznaczą nie tylko te globalne w swojej skali działania, ale właśnie te lokalne inicjatywy, które nakierowane są na zrównoważony rozwój. Sobotnie spotkanie było właśnie kontynuacją objętego kierunku – Krok w kierunku ekologicznego powiatu Częstochowskiego.

Kwestia środowiska naturalnego stanowi jeden z priorytetów Zarządu Powiatu, warto wspomnieć o rozpoczętych wiosną w tego roku nasadzeń drzew, o których można więcej się dowiedzieć tutaj Powiat Częstochowski sadzi drzewa TUTAJ.
Zrównoważony rozwój to klucz do zapewnienia ciągłej efektywności zaspokajania potrzeb dzisiejszego społeczeństwa, bez jednoczesnego narażania na ograniczenie realizacji tych potrzeb przez następne pokolenia. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju potrzebna jest przede wszystkim spójność trzech kluczowych elementów takich jak: wzrost gospodarczy, inkluzja społeczna oraz ochrona środowiska. To my właśnie teraz jesteśmy odpowiedzialni za jutro przyszłych pokoleń.

K KIK