Nowy dach nad głową dla mieszkańca Poczesnej. Pomogli włodarze oraz GOPS

0
1132
nowy dach nad głową 3

Dzięki staraniom władz gminy oraz pracowników GOPS w Poczesnej najbardziej potrzebujący pomocy mieszkaniec Poczesnej ma nowy dach nad głową.

W związku z bardzo trudną sytuacją życiową mieszkańca gminy Poczesna włodarze wraz z GOPS-em podjęli działania polegające na zapewnieniu nowego schronienia potrzebującemu, co zdecydowanie poprawi jego sytuację życiową.

Stary budynek, w którym mieszkał, nadawał się tylko do rozbiórki, ponieważ w każdej chwili mógł się zawalić. Zagrażało to zdrowiu, a nawet życiu domownika, dlatego podjęte zostały pewne rozwiązania.

Na jedno z nim zgodził się mieszkaniec, a mianowicie na zakup pomieszczenia mieszkalnego i sytuowanie go na jego posesji.

W kolejnym kroku podjęte zostały działania (zgodnie z prawem), których celem było wybranie najkorzystniejszej oferty cenowej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do usytuowania mieszkania.

Po wyłonieniu odpowiedniej oferty, Urząd Gminy w Poczesnej zakupił pomieszczenie mieszkalne i na podstawie umowy najmu przekazał je mieszkańcowi do użytkowania. W kosztach transportu i montażu partycypował GOPS w Poczesnej.

Dodatkowo dzięki działaniom bezinteresownych ludzi, mieszkańców Gminy Poczesna, którzy poświęcili swój czas i narzędzia na pomoc w usytuowaniu pomieszczenia, potrzebujący mieszkaniec zamieszkał w nowym lokum od 17 sierpnia 2021 roku.