„Nasz dom – naszą szansą” – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

0
380

W Blachowni powstanie Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Z obiektu będą korzystać seniorzy z terenu gminy, którzy potrzebują wsparcia i doradztwa.

„Nasz dom – naszą szansą” - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Blachowni 1
Fot.UG w Blachowni

17 lutego 2021 roku burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podpisała porozumienie partnerskie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w sprawie uruchomienia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

Placówka powstanie w ramach projektu „Nasz dom – naszą szansą” i będzie kosztować ponad 1 mln zł. Na ten cel przeznaczone zostanie I piętro o powierzchni ponad 330 metrów wyremontowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 15.

Przedsięwzięcie współfinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca dla seniorów z terenu gminy Blachownia, którzy potrzebują wsparcia i doradztwa. W ramach projektu planowane są:

  • zajęcia z koordynacji psychicznej i fizycznej;
  • doradztwo prawne;
  • pomoc psychologiczna;
  • wycieczki i spotkania okolicznościowe.
„Nasz dom – naszą szansą” - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Blachowni 2
Fot. UG w Blachowni

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, głównie tych starszych, postanowiliśmy w centrum miasta utworzyć bezpieczną i przede wszystkim komfortową strefę dla seniorów. Dzienny Dom Pomocy Społecznej będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych. Nie zabraknie w nim sali relaksu, sali kinowej, miejsca do rehabilitacji i ćwiczeń, a także jadalni, kuchni i rekreacyjnego tarasu z widokiem na zalew. Wyremontowany budynek Prażynki jest obiektem spełniającym wszystkie oczekiwania, znajduje się w sąsiedztwie węzła przesiadkowego, co ułatwia dotarcie mieszkańcom z każdej części gminy. Oprócz zajęć stacjonarnych w projekcie ujęto również wycieczki turystyczne oraz kulturalne. W projekt zaangażowanych będzie wielu specjalistów – rehabilitantów, psychologów oraz opiekunów. Warto podkreślić, że program zakłada pełne wyżywienie dla uczestników projektu. Dzienny Dom Pomocy funkcjonować ma od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16. Wraz z liderem projektu – Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną liczymy na to, że seniorzy odnajdą w tym miejscu drugi, czasem nawet lepszy dom” – mówi Burmistrz Sylwia Szymańska.

Wkrótce zacznie się rekrutacja 24 osób, które zostaną wsparte w tym projekcie. Preferowanymi uczestnikami projektu będą:

  • osoby lub rodzin zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem;
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby lub rodziny korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała, lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ;
  • osoby samotne.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej rozpocznie swoją działalność od 1 kwietnia 2021 roku.