Nabór wniosków o przyznanie środków na otwarcie firmy

0
664
fot. pixabay

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, które zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (bądź w filii PUP w Przedborzu), zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą w terminie od 4 do 8 października złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką może wnioskować bezrobotny w tym roku do 24 tysiące złotych.

Planowane dotacje będą realizowane:
W ramach środków Funduszu Pracy;
W ramach programu „Aktywizacja osób młodych, które pozostają bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób poniżej 30 roku życia;
W ramach programu „Aktywizacja osób, które ukończyły 29 lat i pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
Osoby po 50 roku życia,
Kobiety,
Osoby niepełnosprawne,
Osoby o niskich kwalifikacjach – tzn. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie,
Osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie 12 ostatnich miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Należy pamiętać, że przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację trzeba pamiętać również o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta.

Wszystkie osoby bezrobotne, które są zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach dotyczących wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w dniach: 29 września o godzinie 9.00, 31 września o godzinie 9.00, 1 października o godzinie 9.00 oraz 4 października, również o godzinie 9.00.

Zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie po 5 osób z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zapisy na zajęcie przyjmowane będą: telefonicznie pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 26, 60 lub 29, mailowo [email protected] ; [email protected], bądź osobiście w siedzibie Urzędu na stanowiskach 6, 7 i 8.

Regulamin oraz aktualnie wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz w dokumentacji do pobrania TUTAJ w zakładce Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pokoju nr 26 a także pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, 58 oraz 62 wew. 38.

K KIK