Nabór uzupełniający na rachmistrzów

0
405
mat. czestochowa.pl

W Częstochowie można nadal zostać rachmistrzem – ogłoszony został uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Swoją kandydaturę można zgłaszać do 5 sierpnia. Narodowy Spis Powszechny trwać będzie do końca września tego roku.

Kandydat na rachmistrza musi mieć skończone 18 lat, musi mieć minimum średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo czy umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest do przystąpienia do szkolenia, które będzie przeprowadzone zdalnie. Szkolenie będzie obejmować część teoretyczną oraz praktyczną, egzamin po szkoleniu, będzie zrealizowany za pomocą aplikacji e-learning.

Kandydaci, uzyskujący pozytywny wynik egzaminu (minimum 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rachmistrza. Kolejność kandydatów na liście będzie od najwyższej liczby punktów na egzaminie (jest to pierwsze kryterium), a także o najkrótszym czasie, w jakim został napisany test, w przypadku gdy będzie ta sama ilość uzyskanych punktów (jest to drugie kryterium). Osoby, które uzyskają najwyższe miejsce na liście, będą powołane na rachmistrzów spisowych (w takiej liczbie ile jest ich potrzebnych), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostałe osoby, których liczba będzie przekraczać zapotrzebowanie w danej gminie, będą stanowić zasób rezerwowy.

Głównym zadaniem rachmistrza spisowego, będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich bądź telefonicznych, w zależności od sytuacji związanej z pandemią Covid-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, które będzie wyposażone w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywna aplikacja formularzowa), która zostanie przekazana poprzez protokół przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia; zebranie danych zgodnie z ustaloną metodą oraz według klucza pytań w aplikacji formularzowej.

Składając swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (formularz w załączeniu). Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: [email protected]), lub platformy ePUAP.

Więcej informacji na temat spisu oraz naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Częstochowie – nr tel. 34 3707 649: 34 3707 679.

W załączeniu formularz oferty oraz pełna treść ogłoszenia o naborze uzupełniającym na rachmistrzów.

KK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here